19006172

Thương binh đang hưởng hưu chết thân nhân hưởng trợ cấp thế nào?

Thương binh đang hưởng hưu chết thân nhân hưởng trợ cấp thế nào?

Xin chào tổng đài tư vấn chế độ chính sách! Bố tôi là người đang nhận trợ cấp thương binh hàng tháng với tỉ lệ tổn thương cơ thể 37% và đồng thời hưởng lương hưu. Trường hợp bố tôi vừa là thương binh vừa đang nhận lương hưu chết thì thân nhân được hưởng chế độ trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng phí thế nào?Thương binh đang hưởng hưu chết

Tư vấn chế độ tử tuất:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chúng tôi. Tổng đài tư vấn xin trả lời vấn đề Thương binh đang hưởng hưu chết thân nhân hưởng trợ cấp thế nào, chung tôi xin hỗ trợ như sau:

Thứ nhất, trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng phí của thương binh ¾ với tỉ lệ tổn thương cơ thể 37%.

Căn cứ Khoản 4 và Khoản 5 Điều 25 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 quy định như sau:

“Điều 25. Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

4. Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng hiện hưởng khi thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.

5. Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.”

Theo quy định này, thân nhân của thương binh 37% được hưởng trợ cấp tuất một lần bằng 3 tháng trợ cấp và hưởng trợ cấp mai táng phí khi thương binh qua đời.

Thứ hai, thương binh đang nhận lương hưu chết, thân nhân có đồng thời được hưởng trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng phí của thương binh và người hưởng lương hưu không?

Căn cứ tại Khoản 5 Điều 6 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 quy định như sau:

“Điều 6. Nguyên tắc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng

5. Người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng quy định tại khoản 12 Điều 16 và khoản 1 Điều 31 của Pháp lệnh này chết thì người hoặc tổ chức thực hiện mai táng được hưởng trợ cấp mai táng theo mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trường hợp thuộc nhiều đối tượng thì chỉ hưởng một trợ cấp mai táng.”

Trường hợp các đối tượng quy định tại khoản này đồng thời thuộc đối tượng hưởng trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì hưởng trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trường hợp đồng thời thuộc đối tượng được hưởng chế độ mai táng do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật khác thì hưởng một chế độ mai táng với mức cao nhất.

Theo quy định nêu trên, người đang hưởng trợ cấp thương binh đồng thời hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân chỉ được hưởng 1 loại trợ cấp mai táng phí theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội

Như vậy, bố của bạn là người đang hưởng chế độ thương binh đồng thời hưởng chế độ hưu trí qua đời, thân nhân sẽ được hưởng trợ cấp tuất thương binh, trợ cấp tuất hưu trí và trợ cấp mai táng phí của bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Mọi vấn đề còn vướng mắc về Thương binh đang hưởng hưu chết thân nhân hưởng trợ cấp thế nào, xin vui lòng liên hệ Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam