19006172

Trợ cấp người phục vụ cho thương binh suy giảm 81% trở lên

Trợ cấp người phục vụ cho thương binh suy giảm 81% trở lên

Xin chào công ty! Tôi muốn tư vấn về trợ cấp người phục vụ cho thương binh. Dì tôi phục vụ cho thương binh suy giảm 81% khả năng lao động thì có được được hưởng trợ cấp người phục vụ không? Mức hưởng cụ thể như thế nào? Mong anh chị tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!Trợ cấp người phục vụ cho thương binhTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi về trợ cấp người phục cho thương binh; chúng tôi xin tư vấn như sau: 

Thứ nhất: Về trợ cấp người phục vụ cho thương binh

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 quy định như sau:

Điều 24. Chế độ ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

1. Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh như sau:

a) Trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể và loại thương binh;

b) Trợ cấp người phục vụ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình;

c) Phụ cấp hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên;

d) Phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thưởng binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh hưởng phụ cấp đặc biệt hằng tháng thì không hưởng phụ cấp hằng tháng.”

Bên cạnh đó, tại điểm b Khoản 1 Điều 25 Pháp lệnh người có công với cách mạng năm 2020 quy định như sau:

“Điều 25. Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

1. Bảo hiểm y tế đối với những người sau đây:

b) Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình.”

Như vậy, người phục vụ cho thương binh suy giảm 81% khả năng lao động trở lên thì sẽ được hưởng trợ cấp người phục vụ. Ngoài ra còn được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

Trong trường hợp của bạn: dì bạn đang phục vụ cho thương binh. Thương binh này suy giảm 81% khả năng lao động. Do đó dì bạn được hưởng trợ cấp trợ cấp người phục vụ cho thương binh. Ngoài ra còn được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Thứ hai: Về mức hưởng trợ cấp người phục vụ cho thương binh

Theo quy định tại Phụ lục I Nghị định 55/2023/NĐ-CP quy định:

PHỤ LỤC I

MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI HẰNG THÁNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ THÂN NHÂN CỦA NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
(Kèm theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ)

Đơn vị: đồng

MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI HẰNG THÁNG

STT

Đối tượng

Mức trợ cấp, phụ cấp

Trợ cấp

Phụ cấp

Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên ở gia đình

2.055.000

Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng ở gia đình

2.640.000

Theo thông tin bạn cung cấp: người thương binh mà dì bạn phục vụ bị suy giảm 81% khả năng lao động. Nhưng bạn không nêu rõ mức độ của vết thương. Chính vì thế chúng tôi xin tư vấn về mức hưởng trợ cấp phục vụ cho thương binh như sau:

+) Trường hợp thương binh suy giảm 81% khả năng lao động: mức hưởng trợ cấp phục vụ cho thương binh là 2.055.000 đồng/tháng.

+) Trường hợp thương binh suy giảm 81% khả năng lao động và có vết thương đặc biệt nặng; mức hưởng trợ cấp người phục vụ cho thương binh là 2.640.000 đồng/tháng.

Trợ cấp người phục vụ cho thương binh

Tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận

Tóm lại, dì của bạn sẽ được hưởng trợ cấp người phục vụ cho thương binh suy giảm 81% khả năng lao động trở lên. Mức hưởng trợ cấp người phục vụ được căn cứ theo các trường hợp nêu trên.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề trợ cấp người phục vụ cho thương binh. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Mọi ý kiến thắc mắc về trợ cấp người phục vụ cho thương binh; bạn xin vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam