19006172

Bảo vệ quyền lợi của bên thứ ba ngay tình

Bảo vệ quyền lợi cho bên thứ ba ngay tình

Xin chào luật sư em có vấn đề muốn hỏi các luật sư vấn đề sau: Em mua mảnh đất này đã được đăng ký tên em tại văn phòng đăng ký đất đai, và được cấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Nhưng mảnh đất này trước đây có dấu hiệu lừa đảo nhưng em là thuộc vào bên thứ ba ngay tình (mua lại của người thứ ba ngay tình đã có GCN QSDĐ). Bây giờ chủ đất cũ tức là người thứ nhất là ông A vào tranh chấp và không cho gia đình em vào canh tác. Em muốn hỏi trường hợp của em sẽ được giải quyết thế nào và thời gian giải quyết là bao lâu? Em có được thu hoạch mùa màng không? Cảm ơn các luật sư!Tư vấn pháp luật đất đaiBên thứ ba ngay tình

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn, tổng đài xin tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, mảnh đất bạn mua đã được Văn phòng đăng kí đất đai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Nếu việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này là đúng quy định của pháp luật thì quyền lợi của bạn với mảnh đất sẽ được bảo vệ, ông A không được phép cản trở việc thực hiện các quyền lợi với đất và tài sản gắn liền với đất của bạn.

Nếu ông A chứng minh được vấn đề lừa đảo cũng như quyền sử dụng của mình với mảnh đất thì ông A cũng cần khởi kiện lên Tòa án thì Tòa án sẽ dựa vào các bằng chứng cụ thể để giải quyết chứ không được tự ý đòi lại đất từ bạn.

Về việc bảo vệ quyền lợi của bạn với quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Căn cứ Điều 133 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu:

“Điều 133. Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu

1. Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng đối tượng của giao dịch là tài sản không phải đăng ký đã được chuyển giao cho người thứ ba ngay tình thì giao dịch được xác lập, thực hiện với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp quy định tại Điều 167 của Bộ luật này.

2. Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sau đó được chuyển giao bằng một giao dịch dân sự khác cho người thứ ba ngay tình và người này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập, thực hiện giao dịch thì giao dịch đó không bị vô hiệu.

Trường hợp tài sản phải đăng ký mà chưa được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giao dịch dân sự với người thứ ba bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ ba ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá tại tổ chức có thẩm quyền hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó chủ thể này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị hủy, sửa.

Bên thứ ba ngay tình

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

3. Chủ sở hữu không có quyền đòi lại tài sản từ người thứ ba ngay tình, nếu giao dịch dân sự với người này không bị vô hiệu theo quy định tại khoản 2 Điều này nhưng có quyền khởi kiện, yêu cầu chủ thể có lỗi dẫn đến việc giao dịch được xác lập với người thứ ba phải hoàn trả những chi phí hợp lý và bồi thường thiệt hại.”

Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp: Bạn mua lại nhà đất từ bên thứ ba ngay tình và người này đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Khi đó, giao dịch giữa bạn và người thứ ba này không bị vô hiệu dù ông A có chứng minh được mảnh đất có nguồn gốc lừa đảo. Để bảo vệ quyền lợi cho bạn, pháp luật quy định ông A sẽ không có quyền đòi lại quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bạn hiện tại mà chỉ có thể yêu cầu chủ thể có lỗi (người đã lừa ông A) dẫn đến việc giao dịch xác lập với người thứ ba (người bán đất cho bạn) để được hoàn trả những chi phí hợp lý và bồi thường thiệt hại.

Về hoa màu trên đất, hiện tại bạn là chủ sở hữu hợp pháp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nên có quyền thu hoạch hoa màu trên đất trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Cấp Giấy chứng nhận khi không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi không có Giấy chứng nhận

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về tách sổ bìa đỏ; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam