19006172

Bồi thường đất đai khi Nhà nước thu hồi đất ở của người dân

Bồi thường đất đai khi Nhà nước thu hồi đất ở của người dân

Gia đình tôi có mảnh đất ở và nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay mảnh đất của gia đình tôi nằm trong diện quy hoạch để thu hồi đất. Vậy cho tôi hỏi khi nhà nước thu hồi đất thì tôi được bồi thường đất đai, nhà ở như thế nào?Tư vấn pháp luật đất đai:Bồi thường đất đai

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn: Bồi thường đất đai khi Nhà nước thu hồi đất ở của người dân, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, gia đình bạn có mảnh đất ở và nhà ở đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đang nằm trong quy hoạch thu hồi đất. Trường hợp nhà đất của gia đình bạn bị thu hồi thì gia đình bạn sẽ được bồi thường những khoản sau đây:

Thứ nhất, bồi thường về đất;

Căn cứ Điều 75 và Điều 79 Luật đất đai năm 2013 quy định: hộ gia đình, cá nhân có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì khi nhà nước thu hồi đất ở sẽ được bồi thường về đất. Cụ thể:

– Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

– Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Thứ hai, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất ở;

Căn cứ Điều 22 Nghị định 47/2014/NĐ-CP  quy định như sau:

– Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu quy định tại Điều 27 của Nghị định này thì được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền được bồi thường về đất

Bồi thường đất đai

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

– Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tự lo chỗ ở thì ngoài việc được bồi thường về đất còn được nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy mô diện tích đất ở thu hồi, số nhân khẩu của hộ gia đình và điều kiện cụ thể tại địa phương quy định mức hỗ trợ cho phù hợp.

Thứ ba, bồi thường thiệt hại về tài sản;

Căn cứ Mục 3 Chương 6 Luật đất đai năm 2013 thì khi nhà nước thu hồi đất, chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường. Cụ thể: bồi thường về nhà – công trình trên đất; bồi thường về cây trồng – vật nuôi; bồi thường chi phí di chuyển khi nhà nước thu hồi đất…

Như vậy, trong trường hợp này, khi nhà nước thu hồi đất ở của gia đình bạn thì gia đình bạn sẽ được bồi thường những khoản: bồi thường về đất, bồi thường về tài sản trên đất, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. 

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Có được bồi thường đất ở bằng tiền?

Điều kiện được bồi thường về đất khi gia đình bị thu hồi đất

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về vấn đề bồi thường đất đai khi Nhà nước thu hồi đất ở của người dân; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam