19006172

Chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm khác sang đất ở

Chuyển đất trồng cây lâu năm khác sang đất ở

Chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm khác sang đất ở? Tôi dự định mua căn nhà tại quận 7, tp. Hồ Chí Minh nhưng tình trạng của đất như sau:

– Có giấy chứng nhận với diện tích 36m2 được cấp năm 2001 có số thửa;

– Mục đích sử dụng: lâu năm khác;

– Thời gian sử dụng: 15 năm.

Trên đất đó có xây dựng một căn nhà tạm không có giấy phép? Vậy diện tích này tôi có thể chuyển quyền sang đất ở được không? Thủ tục như thế nào?cây lâu năm khácTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm khác sang đất ở; tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 57 Luật đất đai năm 2013:

“Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;”

Như vậy, việc chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp cần xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó nếu bạn muốn chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm khác (đất nông nghiệp) sang đất ở (đất phi nông nghiệp) thì cần được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất

1. Hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT thì hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

– Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

cây lâu năm khác

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

2. Nơi nộp hồ sơ

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 59 Luật đất đai 2013 và điểm b khoản 1 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất là: Phòng tài nguyên và môi trường huyện nhận hồ sơ và trả kết quả.

Về thời gian chuyển mục đích sử dụng đất

Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 61 Nghị định 43/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày. Thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Trên đây là giải đáp về vấn đề: Chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm khác sang đất ở.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết sau:

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính

Thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây lâu năm khác sang đất ở; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam