19006172

Thời hạn giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân

Thời hạn giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân

Tôi có thắc mắc về thời hạn giao đất nông nghiệp muốn hỏi như sau: Gia đình tôi được nhà nước giao cho 1000 m2 đất để trồng lúa hàng năm từ năm 1995. Tôi không biết gia đình tôi sẽ được sử dụng mảnh đất này đến bao giờ? Có được sử dụng lâu dài không? Tôi xin cám ơn!thời hạn giao đấtTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng dài tư vấn. Với trường hợp của bạn, tổng đài xin tư vấn như sau:

Đất mà gia đình bạn dùng để trồng lúa hàng năm được xác định là đất nông nghiệp theo Điểm a Khoản 1 Điều 10 Luật đất đai 2013 như sau:

” Điều 10. Phân loại đất

Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:

1. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

a) Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;”

Gia đình bạn được giao 1000m2 đất nông nghiệp nên thời hạn giao đất sẽ được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật đất đai 2013 như sau:

” Điều 126. Đất sử dụng có thời hạn

1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.”

Theo đó, gia đình bạn sẽ được sử dụng 1000m2 đất nông nghiệp này trong thời hạn 50 năm. Khi hết thời hạn đó, nếu có nhu cầu thì sẽ được tiếp tục sử dụng đất 50 năm nữa.

thời hạn giao đất

 

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy

Mảnh đất 1000m2 trồng lúa của gia đình bạn là đất nông nghiệp nên gia đình bạn sẽ được sử dụng 50 năm. Sau khi hết 50 năm, nếu gia đình bạn có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất thì được sử dụng 50 năm nữa.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Thủ tục gia hạn sử dụng đất nông nghiệp

Hồ sơ xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi đã hết hạn

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam