19006172

Có bắt buộc phải tìm việc làm cho người bị thu hồi đất nông nghiệp không?

Gia đình tôi có mảnh đất nông nghiệp diện tích 2.000 m2 cấp cho hộ gia đình. Đây là mảnh đất canh tác duy nhất của gia đình tôi. Hiện nay mảnh đất này nằm trong dự án thu hồi của Nhà nước để xây dựng khu công nghiệp. Cho tôi hỏi khi thu hồi đất gia đình tôi không còn đất để canh tác nữa thì có được Nhà nước tìm việc làm cho  người bị thu hồi đất không? Nếu không tìm việc làm thì nhà tôi được hỗ trợ bao nhiêu tiền? Việc xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được quy định thế nào? Trong nhà có người đang là giáo viên cấp 3 thì có được hỗ trợ không?Tìm việc làm cho người bị thu hồi

Tổng đài tư vấn trực tuyến về đất đai 24/7: 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn.. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, quy định về việc tìm kiếm việc làm cho người bị thu hồi đất nông nghiệp

Theo quy định của Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai thì không có quy định về việc khi thu hồi đất Nhà nước phải thực hiện việc tìm kiếm việc làm cho người bị thu hồi đất. Hiện nay, Nhà nước chỉ thực hiện việc hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bằng tiền cho người dân bị thu hồi đất nông nghiệp.

Thứ hai, quy định về mức hỗ trợ tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất

Căn cứ theo Khoản 6, Điều 4, Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Khoản 1, Điều 20, Nghị định 47/2014/NĐ-CP thì:

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 20 như sau:

“1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 19 của Nghị định này khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền; hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất quy định tại các điểm d, đ và e khoản 1 Điều 19 của Nghị định này (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh, của công ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thì được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định sau đây:

a) Hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương theo quy định tại Điều 129 của Luật đất đai;

b) Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ điều kiện thực tế của địa phương.”

Theo quy định trên thì nếu các thành viên trong hộ gia đình của bạn không thuộc đối tượng là cán bộ, công nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh, của công ty nông, lâm nghiệp được chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp thì sẽ không được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm. Mức hỗ trợ được quy định bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương theo quy định tại Điều 129 của Luật đất đai.

Thứ ba, quy định về cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Căn cứ theo quy định Khoản 2 Điều 3 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là người:

–  Đang sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; do nhận chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất nông nghiệp mà chưa được Nhà nước công nhận;

– Không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội;

– Có nguồn thu nhập thường xuyên từ sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất đang sử dụng quy định tại Điểm a Khoản này, kể cả trường hợp không có thu nhập thường xuyên vì lý do thiên tai, thảm họa môi trường, hỏa hoạn, dịch bệnh;

Thứ tư, về việc hỗ trợ tìm kiếm việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp của giáo viên

Căn cứ theo quy định Khoản 2 Điều 3 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là người không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên. Do đó, trường hợp thành viên trong hộ gia đình của bạn là đối tượng giáo viên cấp 3 (hưởng lương thường xuyên) thì sẽ không được Nhà nước hỗ trợ tìm kiếm việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp.

Trong quá trình giải quyết nếu có gì vướng mắc về vấn đề: Có bắt buộc phải tìm việc làm cho người bị thu hồi đất nông nghiệp không, bạn vui lòng liên hệ tới Luật sư tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn

-->Xác định người được bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét