19006172

Diện tích đất còn lại sau khi thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu

Nội dung câu hỏi:

Diện tích đất còn lại sau khi thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu? Tôi ở Trảng Bom, Đồng Nai và tại đây có dự án làm đường nối từ quốc lộ 1A đến sân bay Long Thành. Theo như quy hoạch thì gia đình tôi không thuộc diện bị giải tỏa để làm đường và sẽ ra mặt đường sau khi làm xong. Thế nhưng có 2 căn nhà hiện nay đang ngoài mặt đường (nhà của tôi nằm sau hai căn nhà này).

Tuy nhiên sau khi tiến hành đo đạc thì hai căn nhà kia không bị thu hồi hết mà chỉ bị thu hồi một phần lớn; căn nhà của họ còn lại khoảng 1 m chiều ngang (tính từ đường vào) và hơn 10 m chiều dài.

Vậy cho tôi hỏi sau khi giải tỏa thì số đất còn lại có còn là của họ không hay sẽ bị giải tỏa trắng? Tôi muốn đề nghị mua lại phần đất đó thì họ không bán và xây dựng hàng rào ở đó để ngăn cho nhà của tôi khỏi ra mặt đường. Đất còn lại sau khi thu hồiTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Diện tích đất còn lại sau khi thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Nhà nước thu hồi đất được hiểu thế nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật đất đai năm 2013:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

11. Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.”

Như vậy, Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu hồi lại quyền sử dụng đất được Nhà nước trao quyền sử dụng. Tức là diện tích đất bị Nhà nước thu hồi thì người sử dụng đất không có quyền sử dụng đối với diện tích đó nữa.

Khi Nhà nước thu hồi đất thì Nhà nước có thể thu hồi toàn bộ diện tích đất hoặc thu hồi một phần diện tích đất. Đối với trường hợp thu hồi một phần diện tích đất thì phần diện tích đất còn vẫn thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước trao quyền sử dụng.

Về việc sử dụng phần đất còn lại sau khi thu hồi

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 37/2014/TT-BTNMT:

“Điều 4. Tái định cư trên diện tích đất còn lại của thửa đất có nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất

2. Trường hợp phần diện tích còn lại của thửa đất có nhà ở bị thu hồi không đủ điều kiện được tách thửa theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất thu hồi thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi hoặc người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng phần diện tích đất còn lại theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.”

Như vậy: Trường hợp diện tích còn lại của thửa đất có nhà ở sau khi thu hồi không đủ điều kiện được tách thửa theo quy định của UBND cấp tỉnh thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi hoặc người sử dụng được tiếp tục sử dụng.

Trong trường hợp của bạn: hai căn nhà trước nhà bạn bị thu hồi đất một phần; phần diện tích đất còn lại rộng 1m và dài 10m. Như vậy phần diện tích đất này nhỏ hơn diện tích tách thửa của tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên hiện cơ quan nhà nước không có quyết định thu hồi phần diện tích đất còn lại này nên hai hộ gia đình đó vẫn được quyền tiếp tục sử dụng phần diện tích đất đó theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Đối với việc hai nhà xây dựng hàng rào ngăn, nếu hàng rào được xây dựng trên đất của hai hộ gia đình đó và không làm mất lối đi ra đường công cộng của gia đình bạn thì có quyền xây dựng hàng rào theo quy định tại Điều 166 Luật đất đai năm 2013.

Đất còn lại sau khi thu hồi

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Nguyên tắc Bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Khoản 12 Điều 3 Luật đất đai năm 2013 thì Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất. Việc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi được thực hiện theo nguyên tắc sau:

“Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.”

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Diện tích đất còn lại sau khi thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về diện tích đất còn lại sau khi thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam