19006172

Giá đất để bồi thường theo quy định của luật thu hồi đất nông nghiệp

Bồi thường về đất theo quy định của luật thu hồi đất nông nghiệp

Gia đình tôi có mảnh đất nông nghiệp diện tích 1.000 m2. Hiện nay mảnh đất của gia đình tôi đang nằm trong quy hoạch thu hồi. Vậy cho tôi hỏi theo quy định của luật thu hồi đất nông nghiệp thì khi Nhà nước thu hồi đất thì gia đình tôi được bồi thường về đất theo giá như thế nàoTư vấn pháp luật đất đaiLuật thu hồi đất nông nghiệp

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn về vấn đề: Giá đất để bồi thường theo quy định của luật thu hồi đất nông nghiệp, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật đất đai năm 2013:

“Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng đất với loại đất đã bị thu hồi. Nếu không có đất để bồi thường thì sẽ được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Do đó, khi Nhà nước thu hồi 1.000 m2 đất nông nghiệp của gia đình bạn thì gia đình bạn sẽ được bồi thường bằng đất nông nghiệp, trường hợp địa phương bạn không có đất để bồi thường thì sẽ được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 144, Luật đất đai năm 2013 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định giá đất cụ thể dựa vào căn cứ sau:

“Điều 114. Bảng giá đất và giá đất cụ thể

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.”

Luật thu hồi đất nông nghiệp

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Do bạn không cung cấp thông tin cụ thể về vị trí đất bị thu hồi nên chúng tôi không thể tư vấn cụ thể cho bạn giá đất bồi thường. Để xác định giá đất được bồi thường đối với mảnh đất của gia đình bạn thì bạn có thể tham khảo bảng giá đất tại tỉnh nơi thu hồi đất.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

Quy định về đơn giá bồi thường đối với đất đai khi bị thu hồi

Quy định về căn cứ tính giá bồi thường về đất khi bị thu hồi

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về: Giá đất để bồi thường theo quy định của luật thu hồi đất nông nghiệp; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn, giải đáp thắc mắc.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam