19006172

Miễn giảm tiền sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất

Miễn giảm tiền sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất

Xin chào anh chị tổng đài tư vấn; tôi có thắc mắc về miễn giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng. Nhà mẹ tôi thuộc diện thu hồi đất làm đường theo quyết định thu hồi của nhà nước. Khi thu hồi đất thì mẹ tôi bị thu hồi hết phần đất thổ cư. Bây giờ mẹ tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn sang đất ở mất bao tiền? Tiền giá đất theo quyết định là 6 triệu/m2. Nhà mẹ tôi có được miễn tiền giảm tiền sử dụng đất không? Mong anh chị tư vấn giúp tôi, tôi xin chân thành cảm ơn!Miễn giảm tiền sử dụng đấtTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề miễn giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng; Tổng đài xin tư vấn như sau:

Về tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP :

“Điều 5. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Như vậy

Trường hợp chuyển từ đất vườn ao không được công nhận là đất ở sang đất ở: mức tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tính tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Đối với trường hợp của bạn: mẹ bạn muốn chuyển từ đất vườn sang đất ở. Do đó tiền sử dụng đất sẽ được tính bằng 50% mức chênh lệnh giữa tiền sử dụng đất theo giá đất ở với tiền sử dụng đất theo giá đất nông nghiệp.

Về trường hợp miễn giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về miễn sử dụng đất

“Điều 11. Miễn tiền sử dụng đất

Miễn tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây:

1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai.

2. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo Danh mục các xã đặc biệt khó khăn do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Miễn giảm tiền sử dụng đất

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

3. Miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở cho các hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được giao trong hạn mức giao đất ở để bố trí tái định cư hoặc giao cho các hộ gia đình, cá nhân trong các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.”

Và theo Điều 12 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định:

“Điều 12. Giảm tiền sử dụng đất

1. Giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn không thuộc phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định này khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất; công nhận (cấp Giấy chứng nhận) quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất đang sử dụng hoặc khi được chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở.

2. Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất; chuyển mục đích sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.”

Như vậy

Nhà nước miễn thu hồi đất với những đối tượng thuộc các trường hợp sau:

+) Người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; 

+) Các hộ dân làng chài; dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu; điểm tái định cư theo quy hoạch, kế hoạch và dự án;

+) Cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số; hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi;

Bên cạnh đó Nhà nước giảm trừ tiền sử dụng đất cho các trường hợp sau:

+) Đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo không thuộc diện được miễn tiền sử dụng đất;

+) Đối tượng người có công được giảm tiền sử dụng đất theo pháp lệnh ưu đãi người có công.

Nếu nhà mẹ bạn thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì sẽ được miễn giảm tiền sử dụng đất.

Trên đây là giải đấp về: Miễn giảm tiền sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất

Mọi vướng mắc về miễn giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam