19006172

Miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng đất ở và đất nông nghiệp

Miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng đất ở và đất nông nghiệp

Tôi muốn hỏi miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng đất ở. Gia đình tôi có mảnh đất trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi đất ở là 350 m2 đất trồng cây lâu năm là 450 m2. Đất này được Nhà nước giao cho gia đình tôi. Hiện nay tôi có chuyển nhượng mảnh đất này cho một người khác thì có thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, theo tôi được biết khi tiến hành chuyển nhượng nếu đó là mảnh đất duy nhất thì tôi sẽ được miễn thuế. Vậy cho tôi việc cơ quan Nhà nước yêu cầu tôi đóng thuế là đúng hay sai?Tư vấn pháp luật đất đai:thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng đất ở

Về việc miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng đất ở và đất nông nghiệp, Tổng đài tư vấn xin tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp thì gia đình bạn có mảnh đất ở bao gồm diện tích đất ở và diện tích đất trồng cây lâu năm là mảnh đất duy nhất của gia đình bạn do đó việc miễn thuế được quy định như sau:

Thứ nhất, miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng đất ở

Căn cứ điểm b, điểm c Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định trường hợp cá nhân chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở là mảnh đất ở duy nhất sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) tại thời điểm chuyển nhượng, cụ thể như sau:

+) Việc xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

+) Trường hợp chuyển nhượng nhà ở có chung quyền sở hữu, đất ở có chung quyền sử dụng thì chỉ cá nhân chưa có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nơi khác được miễn thuế; cá nhân có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở còn có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở khác không được miễn thuế.

+) Trường hợp vợ chồng có chung quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và cũng là duy nhất của chung vợ chồng nhưng vợ hoặc chồng còn có nhà ở, đất ở riêng, khi chuyển nhượng nhà ở, đất ở của chung vợ chồng thì vợ hoặc chồng chưa có nhà ở, đất ở riêng được miễn thuế; chồng hoặc vợ có nhà ở, đất ở riêng không được miễn thuế.

– Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.

Thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Do đó, nếu bạn có diện tích đất ở đáp ứng các điều kiện nêu trên thì khi chuyển nhượng gia đình bạn sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Thứ hai, quy định về miễn thuế thu nhập đối với đất nông nghiệp

Căn cứ điểm c Khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất không phải trả tiền cũng là khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi giao đất, nếu chuyển nhượng diện tích đất được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì khai, nộp thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản hướng dẫn tại Điều 12 Thông tư này.

thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng đất ở

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy, thu nhập từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao nhưng được Nhà nước miễn, giảm tiền sử dụng thì khi chuyển nhượng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Do đó nếu gia đình bạn được Nhà nước giao đất trồng cây lâu năm nhưng được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì khi chuyển nhượng gia đình bạn vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với trường hợp tặng cho em ruột

Phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng đất không?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam