19006172

Mức bồi thường đối với nhà xưởng bị tháo dỡ một phần khi thu hồi đất

Mức bồi thường đối với nhà xưởng bị tháo dỡ một phần khi thu hồi đất

Mức bồi thường đối với nhà xưởng bị tháo dỡ một phần khi thu hồi đất? Gia đình tôi có xây dựng một nhà xưởng diện tích 500 m2 tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Phần nhà xưởng này  nằm trong phần diện tích tích bị thu hồi 50% và diện tích nhà xưởng còn lại không đảm bảo điều kiện sử dụng nữa. Vậy khi thu hồi đất thì tôi được bồi thường về giá trị của căn nhà xưởng đó như thế nào? Nhà xưởng của tôi là nhà xưởng một tầng, móng bê tông, cột thép, tường gạch, mái lợp tôn không có cầu trục; tôi đã xây xưởng được 5 năm trong tổng thời giam 20 năm của công trình.Nhà xưởng bị tháo dỡTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn: Mức bồi thường đối với nhà xưởng bị tháo dỡ một phần khi thu hồi đất; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Quyết định 10/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội:

“Điều 12. Bồi thường đối với nhà ở, công trình xây dựng hợp pháp theo quy định tại Điều 31, Điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (Thực hiện khoản 1 Điều 88 và khoản 1, 2 Điều 89 Luật Đất đai và khoản 1,3 Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP)

2. Mức bồi thường đối với nhà, công trình xây dựng hợp pháp khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi theo Khoản 1 Điều 9 Nghị định 47/2014/NĐ-CP được quy định như sau:

Mức bồi thường = Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại + (Giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại) x 60%

Mức bồi thường không thấp hơn 60% và không vượt quá 100% giá trị xây mới nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà công trình bị thiệt hại.

Như vậy, mức bồi thường đối với nhà xưởng của bạn = Giá trị hiện có cả công trình x (1 + 60%)

Và mức bồi thường không vượt quá giá trị công trình xây dựng mới

Trong đó: giá trị hiện có cả công trình = Giá trị xây dựng mới công trình – (Giá trị xây dựng mới công trình /Thời gian sử dụng công trình x Thời gian còn lại của công trình.

Đối với trường hợp của bạn: Nhà xưởng của bạn có diện tích 500 m2, là nhà xưởng một tầng, móng bê tông, cột thép, tường gạch, mái lợp tôn không có cầu trục; bạn đã sử dụng xưởng được 5 năm trong thời gian 20 năm.

Theo Phụ lục 2 Quyết định 06/2017/QĐ-UBND thì giá xây dựng xưởng kết cấu móng bê tông, cột thép, tường vách tôn hoặc tường gạch, mái lợp tôn hoặc tấm phibro, không có cầu trục thì đơn giá xây dựng mới xác định như sau:

+ Đơn giá bao gồm VAT là 2.527.000 đồng/m2.

Nhà xưởng bị tháo dỡ

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy, mức tiền bồi thường của bạn cho nhà xưởng của bạn như sau:

Giá trị xây dựng mới công trình = 500 x 2.527.000 = 1.263.500.000 đồng

Giá trị hiện có của công trình = Giá xây dựng mới – (Giá xây dựng mới x 5/20) = 947.625.000 đồng.

Mức bồi thường theo công thức= Giá hiện có của công trình + Giá trị hiện có của công trình x 60% = 1.516.200.000.

Vậy mức bồi thường tính theo công thức cao hơn giá trị xây dựng mới công trình, Do đó, bạn sẽ được bồi thường theo giá trị xây dựng  mới là 1.263.500.000 đồng.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Mức bồi thường đối với nhà xưởng bị tháo dỡ mộ phần khi thu hồi đất.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại bài viết:

Hỗ trợ đối với trường hợp thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở

Tính giá đất bồi thường tại thời điểm nào?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về: Mức bồi thường đối với nhà xưởng bị tháo dỡ một phần khi thu hồi đất; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam