19006172

Mức phạt tổ chức nhận chuyển nhượng đất rừng phòng hộ năm 2023

Mức phạt tổ chức nhận chuyển nhượng đất rừng phòng hộ năm 2023

Công ty tôi muốn nhận chuyển nhượng một mảnh rừng phòng hộ của hộ gia đình sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ thì có được không? Nếu không được nhận chuyển nhượng mà công ty vẫn nhận chuyển nhượng thì mức xử phạt quy định thế nào?tổ chức nhận chuyển nhượng đất rừng phòng hộ

Dịch vụ tư vấn trực tuyến về pháp luật đất đai 24/7: 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn.. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, quy định về việc  tổ chức nhận chuyển nhượng đất phòng hộ

Căn cứ theo quy định tại Điều 193 Luật đất đai năm 2013

“Điều 191. Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

4. Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.”

Như vậy, theo quy định này thì tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng phòng hộ của hộ gia đình trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Do đó, trường hợp khu vực đất của công ty bạn chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì công ty bạn không được nhận chuyển nhượng đất rừng phòng hộ.

Thứ hai, mức phạt tổ chức nhận chuyển nhượng đất rừng phòng hộ                                                  

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 26 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 26. Nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện mà không đủ điều kiện quy định tại các Điều 191 và Điều 192 của Luật đất đai

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân; trừ trường hợp được chuyn mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc trả lại diện tích đất đã nhận chuyển quyền do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này; trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều này mà bên chuyển quyền không còn sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, theo quy định này thì trường hợp công ty bạn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng phòng hộ của hộ gia đình thì công ty bạn sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng; đồng thời bị buộc trả lại diện tích đã nhận chuyển nhượng.

Trong quá trình giải quyết nếu có gì vướng mắc về vấn đề: Công ty TNHH có được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa không , bạn vui lòng liên hệ tới Luật sư tư vấn về pháp luật đất đai 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

–>Quy định về khoản tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

luatannam