19006172

Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên? Gia đình tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất của 1 sào đất ruộng (khoảng 360 m2) thành đất ở nằm tại xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Tôi được thông báo là nếu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thì tôi phải đóng thêm khoản bảo vệ, phát triển đất trồng lúa. Vậy khoản tiền đó được tính như thế nào?Mức thu tiền bảo vệTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định Điều 3 Quyết định 20/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên về mức tiền thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa:

Điều 3. Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh

Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa = Tỷ lệ phần trăm (%) x Diện tích x Giá của loại đất trồng lúa.

– Tỷ lệ phần trăm (%) xác định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là 50%.

– Diện tích là phần diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyển sang đất phi nông nghiệp ghi cụ thể trong quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp của cơ quan có thẩm quyền (m2).

– Giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất đang được áp dụng tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.”

Như vậy, mức tiền phải nộp = 50% x Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng x Giá đất trồng lúa theo Bảng giá đất do UBND tỉnh Hưng Yên quy định tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng.

Và căn cứ theo quy định tại Bảng số 01 Quyết định 31/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên thì giá đất trồng lúa tại xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào là 71.000 đồng/m2.

Do đó mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa mà gia đình bạn nộp = 50% x 360 x 71.000 = 12.780.000 đồng.

Mức thu tiền bảo vệ

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở

Trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất

Nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất ở đâu?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam