19006172

Tính tiền lương cho nhân viên làm việc theo hợp đồng thời vụ 3 tháng

Nội dung câu hỏi:

Bên tôi có một người lao động bị bệnh phải nghỉ việc 3 tháng để điều trị nên chúng tôi đã thuê chị C về làm hợp đồng thời vụ 3 tháng thay cho người đó. Hợp đồng của chị C mức lương là 5 triệu đồng/tháng. Vậy cho tôi hỏi cách Tính tiền lương cho nhân viên làm việc theo hợp đồng thời vụ 3 tháng trong những khoảng thời gian làm việc không tròn tháng tính như thế nào?Tính tiền lương cho nhân viênTư vấn hợp đồng lao động:

Chào bạn,cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với câu hỏi về vấn đề: Tính tiền lương cho nhân viên làm việc theo hợp đồng thời vụ 3 tháng; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Hình thức trả lương cho Người lao động;

Căn cứ Khoản 1, Điều 96, Bộ luật lao động 2019 có quy định về hình thức trả lương như sau:

“Điều 96. Hình thức trả lương

1. Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.” Thứ nhất, các hình thức trả lương theo quy định của bộ luật lao động 2019.
theo quy định này, pháp luật lao động hiện nay có 3 hình thức trả lương là: trả lương theo thời gian, trả lương theo sản phẩm và trả lương khoán.”

Trong hình thức trả lương theo thời gian thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận với nhau để trả lương theo tháng, theo tuần, theo ngày hay theo giờ.

Hình thức trả lương theo sản phẩm thường được các doanh nghiệp sản xuất áp dụng vì hình thức trả lương này tạo được sự công bằng tương đối giữa những người lao động làm cùng một công việc với nhau.

Hình thức trả lương khoán có thể được một số công ty áp dụng với một số công việc không mang tính chất thường xuyên liên tục mà chỉ phát sinh trong một khoảng thời gian nào đó. Hình thức trả lương này giúp những đơn vị sử dụng lao động tối ưu được chi phí nhân công trong quá trình sản xuất, kinh doanh của mình.

Tính tiền lương cho nhân viên làm việc theo hợp đồng thời vụ 3 tháng

Căn cứ pháp luật: Điều 54 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính Phủ.  

“Điều 54. Hình thức trả lương

Hình thức trả lương theo Điều 96 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

1. Căn cứ vào tính chất công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trong hợp đồng lao động hình thức trả lương theo thời gian, theo sản phẩm và trả lương khoán như sau:

a) Tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, cụ thể:

a1) Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc;

a2) Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương tuần được xác định bằng tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

a3) Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tuần thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

a4) Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng hoặc theo tuần hoặc theo ngày thì tiền lương giờ được xác định bằng tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật Lao động.

b) Tiền lương theo sản phẩm được trả cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

c) Tiền lương khoán được trả cho người lao động hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.”

Theo quy định này, cách tính tiền lương cho nhân viên làm việc theo hợp đồng thời vụ 3 tháng khi trả lương theo thời gian có vẻ phức tạp hơn một chút khi trả lương theo hình thức sản phẩm và hình thức khoán. Bởi lẽ, khi người sử dụng trả lương theo hình thức sản phẩm thì chỉ cần lấy số lượng sản phẩm mà người lao động đã hoàn thành nhân với đơn giá. Còn đối với hình thức trả lương khoán thì tổng số tiền người lao động sẽ được trả cho một khối lượng công việc cụ thể đã được thỏa thuận ngay từ khi giao kết hợp đồng lao động nên không phát sinh thêm việc tính lương.

Riêng đối với hình thức trả lương theo thời gian, do thời hạn của hợp đồng lao động có thể không tròn tháng hoặc hợp đồng lao động có thể chấm dứt trước thời hạn nên thường phát sinh thêm cách tính những ngày làm việc lẻ.
trên thực tế, thường có 2 cách Tính tiền lương cho nhân viên làm việc theo hợp đồng thời vụ 3 tháng là:

– Nếu trả lương theo tháng thì lấy tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng đã được người sử dụng lao động lựa chọn rồi nhân với số ngày người lao động đã làm việc thực tế trong tháng đó.

– Nếu trả lương theo tuần thì lấy tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc bình thường trong tuần và nhân với số ngày làm việc thực tế của người lao động trong tuần đó.

Như vậy, Đơn vị của bạn có sử dụng một người lao động thời vụ trong 3 tháng với mức tiền lương 1 tháng là 5.000.000 thì cách Tính tiền lương cho nhân viên làm việc theo hợp đồng thời vụ 3 tháng trong khoảng thời gian làm việc không tròn tháng như sau:

Lấy tiền lương của 1 tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong 1 tháng mà đơn vị của bạn đã lựa chọn rồi nhân với tổng số ngày mà nhân viên đó đã làm việc thực tế trong tháng đó.

Chẳng hạn: đơn vị bạn lựa chọn 1 tháng làm việc là 25 ngày và trong tháng này người lao động thời vụ làm được 20 ngày công. Cách Tính tiền lương cho nhân viên làm việc theo hợp đồng thời vụ 3 tháng trong tháng này như sau: 5.000.000 đồng/25*20=4.000.000 đồng.

Tính tiền lương cho nhân viên

Tổng đài tư vấn Hợp đồng lao động trực tuyến 24/7: 19006172

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam