19006172

Năm 2023 có được bồi thường khi thu hồi đất khai hoang không

Năm 2023 có được bồi thường khi thu hồi đất khai hoang không

Gia đình tôi có mảnh đất nông nghiệp khai hoang từ năm 1995 sử dụng ổn định từ đó đến nay nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay mảnh đất của gia đình tôi nằm trong diện thu hồi để mở đường cao tốc đi qua. Cho tôi hỏi gia đình tôi có được bồi thường khi thu hồi mảnh đất này không? Giá bồi thường bao nhiêu tiền một m2được bồi thường khi thu hồi đất khai hoang

Luật sư tư vấn trực tuyến về pháp luật đất đai 24/7: 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn.. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau

Thứ nhất, có được bồi thường khi thu hồi đất khai hoang không

Căn cứ Khoản 4 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

“Điều 22. Việc xử lý, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 01 tháng 7 năm 2014

4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang mà đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt, không có tranh chấp thì được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hạn mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; nếu vượt hạn mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì diện tích vượt hạn mức phải chuyển sang thuê.”

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 13 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định:

“Điều 13. Bồi thường về đất cho người đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP mà đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 101 và Điều 102 của Luật Đất đai, các Điều 20, 22, 23, 25, 27 và 28 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì được bồi thường về đất.

2. Trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường bằng tiền thì số tiền bồi thường phải trừ khoản tiền nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.”

Do thông tin bạn cung cấp không đầy đủ nên chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau: Trong trường hợp bạn không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, để được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi, mảnh đất bạn đang sử dụng phải đáp ứng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận như sau: 

+ Đất đang sử dụng không có tranh chấp;

+ Đất sử dụng phù hợp với quy hoạch.

Do đó, nếu đất của gia đình bạn đáp ứng hai điều kiện nêu trên thì gia đình bạn sẽ được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để làm đường.

Thứ hai, quy định về giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 74 Luật đất đai năm 2013:

“Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.”

Như vậy, theo quy định này thì khi được bồi thường bằng tiền thì sẽ được bồi thường theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Ngoài ra, căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 144, Luật đất đai năm 2013 thì: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định giá đất cụ thể dựa vào căn cứ sau:

“Điều 114. Bảng giá đất và giá đất cụ thể

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì đơn giá đất khi đất bị thu hồi sẽ được tính bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Do bạn không cung cấp cụ thể thông tin về mảnh đất của bạn nên chúng tôi không tư vấn chính xác cho bạn giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Trong quá trình giải quyết nếu có gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Luật sư tư vấn về pháp luật đất đai 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

–>Thời gian chi trả tiền bồi thường sau khi nhận quyết định thu hồi đất

luatannam