19006172

Năm 2023 phải làm thế nào để xin trích lục bản đồ địa chính

Năm 2028 phải làm thế nào để xin trích lục bản đồ địa chính

Hiện nay gia đình tôi đang có mảnh đất ở muốn thế chấp để vay vốn kinh doanh. Tuy nhiên sau khi đem Giấy chứng nhận tới ngân hàng để làm hồ sơ vay vốn thì họ yêu cầu phải có trích lục bản đồ. Vậy tổng đài cho tôi hỏi là hồ sơ xin trích lục bản đồ gồm những giấy tờ gì? Trường hợp được thế chấp vay vốn thì có có phải làm thủ tục ghi nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?xin trích lục bản đồ địa chính

Luật sư tư vấn online về Luật đất đai 24/7: 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn.. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, phải làm thế nào để xin trích lục bản đồ địa chính

Theo như thông tin bạn cung cấp, hiện nay gia đình bạn đang có nhu cầu thế chấp thửa đất mà gia đình bạn đang sử dụng để vay vốn ngân hàng. Hiện nay gia đình muốn xin trích lục bản đồ để tiến hành thủ tục đăng ký thế chấp. Căn cứ quy định tại Thông tư số: 34/2014/TT-BTNMT về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai theo đó:

“Điều 11. Khai thác dữ liệu thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu

1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai nộp phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu cho các cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai theo Mẫu số 01/PYC được ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Khi nhận được phiếu yêu cầu, văn bản yêu cầu hợp lệ của tổ chức, cá nhân, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai thực hiện việc cung cấp dữ liệu cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu khai thác dữ liệu. Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.”

Như vậy trong trường hợp này bạn muốn xin trích lục bản đồ địa chính của thửa đất mà gia đình bạn đang sử dụng thì bạn cần phải nộp phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai theo mẫu số 01/PYC được ban hành kèm theo thông tư số 34/2014/TT-BTNMT.

Thứ hai, thủ tục phải đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Căn cứ Điều 4 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT quy định các trường hợp phải đăng ký thế chấp như sau:

“Điều 4. Các trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1. Các trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bao gồm:

c) Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất.”

Do đó, công ty bạn thế chấp quyền sử dụng đất tại Ngân hàng để vay vốn thì phải thực hiện đăng ký thế chấp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về thủ tục đăng ký thế chấp đất

Căn cứ Điều 19 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT quy định:

“Điều 19. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất

Người yêu cầu đăng ký nộp một (01) bộ hồ sơ đăng ký thế chấp gồm:

1. Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp theo Mẫu số 01/ĐKTC;

2. Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định;

3. Giấy chứng nhận;

4. Giấy tờ chứng minh trong các trường hợp sau:

a) Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền;

b) Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 của Thông tư này, nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp.”

Do đó,  để đăng ký thế chấp công ty bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

+ Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp theo Mẫu số 01/ĐKTC;

+ Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định;

+ Giấy chứng nhận;

Bạn nộp các giấy tờ về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai (Theo Điều 5 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT).

Trong quá trình giải quyết nếu có gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Dịch vụ tư vấn online về Luật đất đai 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

–>Quy định về thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

luatannam