19006172

Phân chia thừa kế theo quy định của luật thừa kế đất đai mới nhất

Phân chia thừa kế theo quy định của luật thừa kế đất đai mới nhất

Bố tôi và mẹ tôi kết hôn năm 1987. Năm 1998 bố mẹ tôi có cùng mua một mảnh đất và đến năm 2001 thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên của cả hai. Năm 2010 bố tôi bỏ gia đình đến nơi khác ở nhưng không làm thủ tục ly hôn. Hiện nay mẹ của tôi mất nhưng không để lại di chúc. Vậy cho tôi hỏi mảnh đất của bố mẹ tôi nhưng từ năm 2010 chỉ có mẹ và tôi ở thì theo luật thừa kế đất đai mới nhất thì mảnh đất này có phải chia cho bố tôi không?Tư vấn pháp luật đất đai:Luật thừa kế đất đai mới nhất

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề phân chia thừa kế theo quy định của luật thừa kế đất đai mới nhất; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ tại Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau:

“Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.”

Như vậy, theo quy định này thì trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên của bố mẹ bạn và bố mẹ bạn chưa tiến hành thủ tục ly hôn thì quyền sử dụng đất vẫn được xác định là tài sản chung của vợ chồng. 

Căn cứ theo quy định tại Điều 66 Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13:

2. Khi có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về chế độ tài sản. Phần tài sản của vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Theo quy định trên, khi mẹ bạn mất không để lại di chúc thì nếu gia đình bạn có yêu cầu chia di sản thì tài sản chung của bố mẹ bạn là quyền sử dụng đất sẽ được chia đôi nếu trước đó bố mẹ bạn không có thỏa thuận khác. Một nửa tài sản của mẹ trong khối tài sản chung với bố bạn sẽ được xác định là di sản thừa kế và sẽ được chia theo quy định của pháp luật.

Vì mẹ bạn mất không để lại di chúc nên di sản thừa kế sẽ chia cho hàng thừa kế thứ nhất theo quy định tại Điều 651 Bộ luật dân sự  năm 2015:

“Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.”

Luật thừa kế đất đai mới nhất

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy, di sản thừa kế của người chết để lại sẽ được phân chia cho hàng thừa kế thứ nhất, bao gồm: bố bạn và các anh em của bạn. Và những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Do đó, mẹ bạn mất không có di chúc thì bố bạn sẽ được chia di sản thừa kế của mẹ bạn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Cấp GCN quyền sử dụng đất khi được thừa kế

Phân chia di sản thừa kế khi mẹ mất không để lại di chúc

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về phân chia thừa kế theo quy định của luật thừa kế đất đai mới nhất; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam