19006172

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi làm lại thẻ căn cước

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi làm lại thẻ căn cước

Xin chào tổng đài tư vấn! Tôi muốn hỏi về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi làm lại thẻ căn cước. Năm 2004 tôi mua đất và trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là số chứng minh thư cũ, 2005 tôi làm căn cước công dân. Hiện tại tôi vẫn giữ chứng minh thư cũ cắt góc. Vậy tôi có phải làm thủ tực đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? Thời gian thực hiện việc này mất bao lâu.Tư vấn pháp luật đất đai:Thẻ căn cước

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi làm lại thẻ căn cước, tổng đài xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi làm lại thẻ căn cước

Căn cứ khoản 1 Điều 106 Luật đất đai năm 2013:

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây :

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó”.

Như vậy

khi thông tin về giấy tờ pháp nhân của người sử dụng đất trên Giấy chứng nhận của bạn bị sai thì bạn phải điều chỉnh lại cho đúng và cơ quan cấp Giấy chứng nhận cho bạn sẽ có trách nhiệm đính chính lại thông tin này. Với trường hợp của bạn, do bạn làm lại chứng minh thư sang thẻ căn cước nên bạn cần làm thủ tục để điều chỉnh lại thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trùng khớp với thẻ căn cước.

Thứ hai, về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Căn cứ Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận như sau:

Bước 1: Bạn nộp 1 bộ hồ sơ đính chính Giấy chứng nhận cho Văn phòng đăng ký đất đai bao gồm :

1. Đơn đề nghị đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp đối với trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất.

2. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

Ngoài ra, khi đi bạn cần chuẩn bị thêm sổ hộ khẩu và thẻ căn cước (bản sao).

Bước 2

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Bên cạnh đó, căn cứ khoản 3 Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì nếu bạn có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận.

Thẻ căn cước

 Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Thứ ba, về thời gian thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận

Căn cứ điểm r khoản 2 và khoản 4 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về thời hạn cấp đổi Giấy chứng nhận như sau:

“2. Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận được quy định như sau:

r) Thời gian thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp là không quá 10 ngày. 

4. ……Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 10 ngày, trừ thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai.

Vậy:

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ bạn sẽ nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế  – xã hội khó khăn thời hạn giải quyết không quá 20 ngày.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết: 

Thủ tục cấp lại sổ đỏ bị mất

Các trường hợp phải đăng ký biến động đất đai

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi làm lại thẻ căn cước, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam