19006172

Tiến hành hợp thửa đối với thửa đất ở và đất trồng cây lâu năm

Tiến hành hợp thửa đối với thửa đất ở và đất trồng cây lâu năm

Tiến hành hợp thửa đối với thửa đất ở và đất trồng cây lâu năm? Gia đình tôi có sử dụng hai mảnh đất sát cạnh nhau. Một mảnh gia đình tôi đã xây dựng nhà ở và một mảnh đất là đất trồng cây lâu năm đều đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay gia đình tôi muốn gộp hai thửa đất này với nhau để cấp chung một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới thì có được không?Tư vấn pháp luật đất đaitiến hành hợp thửa:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Tiến hành hợp thửa đối với thửa đất ở và đất trồng cây lâu năm; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 98  Luật đất đai 2013 quy định:

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất. Trường hợp người sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chung cho các thửa đất đó”.

Theo quy định trên, về nguyên tắc thì Giấy chứng nhận được cấp theo từng thửa đất. Tuy nhiên, nếu người sử dụng đất có nhiều thửa đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn mà có yêu cầu thì được cấp một Giấy chứng nhận chung cho các thửa đất đó.

Bên cạnh đó, căn cứ khoản 2 Điều 8 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính:

“2.3. Đối tượng thửa đất

a) Thửa đất được xác định theo phạm vi quản lý, sử dụng của một người sử dụng đất hoặc của một nhóm người cùng sử dụng đất hoặc của một người được nhà nước giao quản lý đất; có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.”

Theo quy định này để hợp thửa thì các thửa đất phải có cùng mục đích sử dụng với nhau; trường hợp của bạn hai thửa đất khác mục đích sử dụng (một thửa đất ở, một thửa đất nông nghiệp) nên sẽ không được hợp thửa.

tiến hành hợp thửa

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Kết Luận: Bạn không được hợp thửa hai thửa đất có mục đích sử dụng khác nhau.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau:

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở

Thủ tục hợp thửa đất thổ cư sau khi đấu giá

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Trả lời

luatannam