19006172

Tiền sử dụng đất cho diện tích đất tăng thêm

Tiền sử dụng đất cho diện tích đất tăng thêm

Tiền sử dụng đất cho diện tích đất tăng thêm? Đất của gia đình tôi được cấp năm 2007, diện tích 148 m2 với mục đích sử dụng đất là đất ở; nguồn gốc đất là đất nhận chuyển nhượng năm 2007. Nay diện tích đất thực tế đo đạc lại tăng 10 m2 mà ranh giới đất không đổi (do bản đồ địa chính lập sai). Vậy mục đích sử dụng đất của 10 m2 này là loại đất gì và có phải đóng tiền sử dụng đất cho 10 m2 này không?Tiền sử dụng đất cho diện tích đất tăng thêmTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề: Tiền sử dụng đất cho diện tích đất tăng thêm; tổng đài xin tư vấn như sau:

Thứ nhất về tiền sử dụng đất cho diện tích đất tăng thêm

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 98  Luật đất đai năm 2013:

“Điều 98. Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.”

Như vậy, trường hợp diện tích đất tăng thêm so với giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về đất; không có tranh chấp với người sử dụng đất liền kề thì được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo số liệu thực tế và không phải nộp tiền sử dụng đất cho diện tích chênh lệch.

Đối với trường hợp của bạn: gia đình bạn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2007 với diện tích 148 m2; nay diện tích đất tăng thêm 10 m2 mà ranh giới đất của gia đình bạn không đổi thì bạn sẽ được cấp đổi Giấy chứng nhận theo diện tích tăng thêm nếu được xác định là không có tranh chấp về quyền sử dụng với nhà liền kề; đồng thời bạn không phải đóng tiền sử dụng đất cho phần diện tích đất tăng thêm.

Thứ hai về xác định mục đích sử dụng của đất tăng thêm

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP:

“1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Điều 3. Xác định loại đất

1. Trường hợp đang sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 11 của Luật đất đai thì loại đất được xác định như sau:

a) Trường hợp đang sử dụng đất ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng;

Tiền sử dụng đất cho diện tích đất tăng thêm

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

b) Trường hợp đang sử dụng, đất do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì căn cứ vào nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất để xác định loại đất.”

Đối chiếu với trường hợp của bạn: diện tích đất của bạn tăng thêm không phải do lấn chiếm mà do đo đạc sai diện tích. Nên mục đích sử dụng của mảnh đất đó của bạn được xác định theo hiện trạng đất đang sử dụng của gia đình bạn.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Tiền sử dụng đất cho diện tích đất tăng thêm.

Ngoài ra, bạn vui lòng tham khảo bài viết sau:

Thủ tục ghi nợ nghĩa vụ tài chính khi cấp sổ đỏ

Đính chính lại thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về vấn đề lấn chiếm đất rừng; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam