19006172

Có được tăng, giảm vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên?

Các bạn cho tôi hỏi, công ty tôi là công ty TNHH 2 thành viên. Hiện tại công ty chúng tôi đã hoạt động được 3 năm. Vậy các bạn có thể cho chúng tôi biết thêm về điều kiện tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên được không?Giảm vốn điều lệTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

– Thứ nhất, về vấn đề tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 68 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì công ty TNHH 2 thành viên có thể tăng vốn điều lệ trong một số trường hợp sau:

+ Một là tăng vốn góp của các thành viên;

+ Hai là, tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

Trong trường hợp tăng vốn góp của thành viên thì vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng vốn góp của mình cho người khác theo quy định tại Điều 53 Luật doanh nghiệp năm 2014

Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp vốn thêm. Trong trường hợp số vốn góp thêm của thành viên này sẽ được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

– Thứ hai, về vấn đề giảm vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên:

Căn cứ theo quy định của khoản 3 Điều 68 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì công ty TNHH 2 thành viên có thể giảm vốn điều lệ công ty bằng các hình thức sau:

+ Một là: Hoàn trả một phần vốn góp cho các thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong 2 năm kể từ ngày đăng kí kinh doanh và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi hoàn trả cho thành viên.

+ Hai là, công ty mua lại phần vốn góp của thành viên trong công ty theo quy định tại Điều 52 Luật doanh nghiệp năm 2014.

+ Ba là, vốn điều lệ của công ty không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 Luật doanh nghiệp năm 2014.

Giảm vốn điều lệ

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày tăng, giảm vốn điều lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Vốn điều lệ; số vốn dự định tăng hoặc giảm;

c) Thời điểm, lý do và hình thức tăng hoặc giảm vốn;

d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ, kèm theo thông báo phải có nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng thành viên và báo cáo tài chính gần nhất. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.