19006172

Điều kiện trở thành công ty mẹ

Điều kiện trở thành công ty mẹ

Chào anh, chị tư vấn. Bên em đang có 2 công ty cổ phần riêng biệt và giờ bên em muốn 2 công ty trở thành công ty mẹ và công ty con. Cho em hỏi công ty mẹ và công ty con cần điều kiện gì? Mong được anh, chị tư vấn giúp.Công ty mẹTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chúng tôi. Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2014

“Điều 189. Công ty mẹ, công ty con

1. Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

b) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

c) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

2. Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

3. Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật này.

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này.”

Theo đó, một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;

+) Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

+) Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

Công ty mẹ

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp thì hiện bạn có hai công ty cổ phần riêng biệt tạm gọi là công ty A và công ty B, theo đó, chỉ cần công ty A sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty B thì công ty A của bạn sẽ trở thành công ty mẹ còn công ty B trở thành công ty con. 

Lưu ý: Một số hạn chế quyền lợi công ty con như sau

+) Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

+) Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật này.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết: 

Nội dung của Điều lệ công ty công ty cổ phần

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam