19006172

Hồ sơ đăng kí thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Hồ sơ đăng kí thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Mình là Thanh, hiện tại đang làm kinh doanh nhỏ tại nhà, hiện tại mình đang có nhu cầu thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhưng không rõ về vấn đề thành phần hồ sơ nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Công ty An Nam có thể cho tôi biết tôi cần có những giấy tờ gì trong hồ sơ nộp được không?Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viênTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 23 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 quy định về đăng kí doanh nghiệp, hồ sơ đăng kí doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm các giấy tờ sau:

Thứ nhất, giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Thứ hai, điều lệ công ty.

Thứ ba, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp năm 2014:

Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Thứ tư, bản sao hp lệ các giấy tờ sau đây:

Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;

Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và cácvăn bản hướng dẫn thi hành.

Thứ năm, văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức”.

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 13 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về cơ quan đăng ký kinh doanh

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), bao gồm:

a) Ở cấp tnh: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh).

b) Ở cấp huyện: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh quy định tại Điều 15 Nghị định này (sau đây gọi chung là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện)“.

Như vậy, khi đi đăng kí thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bạn cần nộp đầy đủ những giấy tờ theo quy định trên. Đồng thời, nơi nộp hồ sơ là Phòng đăng kí kinh doanh nơi công ty bạn định đặt trụ sở. 

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH một thành viên

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam