19006172

Thay đổi thành viên do có thành viên không góp vốn

Thay đổi thành viên do có thành viên không góp vốn

Công ty TNHH 2 thành viên của tôi mới thành lập được 4 tháng, theo cam kết thì anh Bình phải góp vào công ty 3 tỷ. Tuy nhiên do điều kiện gia đình nên anh Bình đã chuyển ra nước ngoài sinh sống và không góp vốn vào công ty nữa. Tôi cần làm thủ tục thay đổi thành viên công ty như thế nào?Tư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 45 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

“4. Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định tại Khoản 3 Điều 48 Luật Doanh nghiệp, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên không thực hiện cam kết góp vốn và của người mua phần vốn góp chưa góp được chào bán;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn, danh sách các thành viên còn lại của công ty. Quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.”

 

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Theo quy định trên thì khi có thành viên không góp vốn vào công ty thì người này không còn là thành viên công ty. Khi đó công ty bạn phải làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ và đăng ký thay đổi thành viên. Để thay đổi thành viên, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn, danh sách các thành viên còn lại của công ty.

– Bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn.

Bạn nộp trực tiếp hồ sơ này đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi trước đây công ty bạn đã đăng ký doanh nghiệp. Sau khi kiểm tra, nếu hồ sơ của công ty bạn đã nộp hợp lệ thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới có nội dung theo như đã thay đổi.

Bạn có thể tải mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất tại: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam