19006172

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần

Công ty An Nam cho tôi hỏi để đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho công ty cổ phần thì cần làm những thủ tục gì? Công ty có thể tạm ngừng kinh doanh tối đa bao lâu?Tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phầnTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Tại Điều 57 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015 có quy định về tạm ngừng kinh doanh của công ty cổ phần như sau:

“1. Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký.

2. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

Tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

3. Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo thông báo phải có quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cphần, của các thành viên hp danh đối với công ty hợp danh.”

Theo đó, bạn phải thông báo về việc tạm dừng hoạt động đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Để thông báo, bạn cần chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

– Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh.

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với trường hợp tạm ngừng kinh doanh.

Bạn cần gửi những giấy tờ trên đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty bạn đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Cần chú ý, nếu công ty bạn có chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì song song với việc thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, công ty cần gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký.

Bên cạnh đó, thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm. Nếu hết 1 năm này mà công ty bạn vẫn tạm ngừng kinh doanh thì cần tiếp tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tục tối đa của công ty bạn là 02 năm.

Bạn có thể tải mẫu văn bản thông báo Về việc tạm ngừng kinh doanh mới nhất tại: Thông báo Về việc tạm ngừng kinh doanh

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam