19006172

Thủ tục thay đổi ngành, nghề kinh doanh công ty TNHH

Thủ tục thay đổi ngành, nghề kinh doanh công ty TNHH

Công ty tôi là công ty TNHH hai thành viên. Do kinh tế có nhiều biến động nên công ty tôi quyết định thay đổi một số ngành nghề kinh doanh so với đã đăng ký. Công ty có cần làm thủ tục đăng ký lại ngành, nghề kinh doanh với Phòng đăng ký kinh doanh không?Nghề kinh doanhTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Tại Điều 56 Nghị định 01/2021/NĐ-CP có quy định như sau:

Điều 56. Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh

1. Trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

b) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và điều kiện tiếp cận thị trường đối với các ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư, cập nhật thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.Nghề kinh doanh

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Theo quy định trên, khi muốn thay đổi ngành, nghề kinh doanh; công ty bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

– Bản sao hp lệ biên bản hp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Sau đó bạn nộp trực tiếp bộ hồ sơ trên cho Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty bạn đã đăng ký trong khoảng 10 ngày kể từ ngày có thay đổi và nhận Giấy biên nhận. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thông tin về ngành, nghề kinh doanh mới sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Ngoài ra, nếu công ty bạn có nhu cầu thì Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho công ty bạn.

Bạn có thể tải mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất tại: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam