19006172

Thủ tục thay đổi ngành, nghề kinh doanh công ty TNHH

Thủ tục thay đổi ngành, nghề kinh doanh công ty TNHH

Công ty tôi là công ty TNHH hai thành viên. Do kinh tế có nhiều biến động nên công ty tôi quyết định thay đổi một số ngành nghề kinh doanh so với đã đăng ký. Công ty có cần làm thủ tục đăng ký lại ngành, nghề kinh doanh với Phòng đăng ký kinh doanh không?Nghề kinh doanhTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Tại Điều 49 Nghị định 78/2015/NĐ-CP có quy định như sau:

“Điều 49. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

1. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

b) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hp lệ biên bản hp của Hội đồng thành viên đi với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cphần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ nhng nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

3. Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

4. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư”

Nghề kinh doanh

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Theo quy định trên, khi muốn thay đổi ngành, nghề kinh doanh; công ty bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

– Bản sao hp lệ biên bản hp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

Sau đó bạn nộp trực tiếp bộ hồ sơ trên cho Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty bạn đã đăng ký trong khoảng 10 ngày kể từ ngày có thay đổi và nhận Giấy biên nhận. Nếu hồ sơ hợp lệ thì thông tin về ngành, nghề kinh doanh mới sẽ được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Ngoài ra, nếu công ty bạn có nhu cầu thì Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho công ty bạn.

Bạn có thể tải mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mới nhất tại: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam