19006172

Chi phí đăng ký xe máy lần đầu như thế nào?

Nội dung câu hỏi:

 Xin chào tổng đài tư vấn, mong tổng đài tư vấn giúp tôi vấn đề như sau. Tôi mới mua một chiếc xe máy JA08 WAVE RSX FI AT giá 26.6 triệu đồng. Giờ tôi đăng ký xe ở thành phố Nam Định thì chi phí đăng ký xe máy lần đầu là bao nhiêu? Tôi xin cảm ơn!Chi phí đăng ký xe máy lần đầuTư vấn giao thông đường bộ:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn về Chi phí đăng ký xe máy lần đầu như thế nào; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Chi phí đăng ký xe máy lần đầu theo quy định của pháp luật hiện hành bao gồm tiền lệ phí trước bạ và phí cấp biển số xe máy; cụ thể như sau:

Mức đóng lệ phí trước bạ khi đăng ký xe máy lần đầu

+) Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ %

Căn cứ tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định như sau:

“4. Xe máy: Mức thu là 2%.

Riêng:

a) Xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 5%.

b) Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1%. Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy là 2%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn quy định tại điểm a khoản này thì nộp lệ phí trước bạ với mức thu là 5%.”

Theo quy định trên thì mức thu lệ phí trước bạ đối với xe máy được chia thành 02 trường hợp:

– Đăng ký lần đầu: mức thu là 5% đối với việc đăng ký ở các thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở; Mức thu là 2% ở các tỉnh thành khác;

– Đăng ký lần 2 trở đi thì áp dụng mức thu là 1%. Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy là 2%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn quy định tại điểm a khoản này thì nộp lệ phí trước bạ với mức thu là 5%.

Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp: bạn đăng ký xe máy mới mua lần đầu ở thành phố Nam Định nên mức thu lệ phí trước bạn sẽ được tính là 5%.

+) Giá tính lệ phí trước bạ:

Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Thông tư 13/2022/TT-BGTVT quy định như sau:

“Điều 3. Giá tính lệ phí trước bạ

2. Giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP

– Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy mới theo kiểu loại xe (trừ xe tải, xe khách), trong đó kiểu loại xe được xác định theo các chỉ tiêu loại phương tiện, nhãn hiệu, kiểu loại xe [số loại hoặc tên thương mại hoặc mã kiểu loại (nếu không có Tên thương mại); tên thương mại và mã kiểu loại (nếu có) đối với ôtô], thể tích làm việc hoặc công suất động cơ, số người cho phép chở (kể cả lái xe), nguồn gốc sản xuất của ô tô, xe máy trên Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp hoặc Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng dùng cho xe cơ giới. Đơn vị tính trong chỉ tiêu thể tích làm việc được quy đổi làm tròn đến một chữ số thập phân như sau: ≥ 5 làm tròn lên,”

Như vậy, giá tính lệ phí trước bạn đối với xe máy mới theo kiểu loại xe như tiêu chí phân loại phương tiện, nhãn hiệu, nguồn gốc…. và được Bộ tài chính quy định cụ thể.

Căn cứ theo quy định Bảng giá tính lệ phí trước bạ Ban hành kèm theo Quyết định số 2353/QĐ-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính như sau:

61

Xe hai bánh HONDA JA08 WAVE RSX FI AT

109

26.600.000

Bạn cho biết, bạn mua xe máy honda JA08 WAVE RSX FI AT với mức giá là 26.600.000 đồng khớp với mưc giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài Chính quy định. Do đó, đây là giá tính lệ phí trước bạ của bạn khi đăng ký xe lần đầu.

+) Mức lệ phí trước bạ phải đóng;

Như vậy, mức lệ phí trước bạ theo tỷ lệ khi đăng ký tại Thành phố Nam Định là 5% trên mức giá tính lệ phí trước bạn là 26.600.000 đồng. Số tiền mà bạn phải đóng là: 1.330.000 đồng.

Mức lệ phí đăng ký xe và cấp biển số;

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 60/2023/TT-BTC như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

2. Các khu vực quy định tại Thông tư này được xác định theo địa giới hành chính, cụ thể như sau:

a) Khu vực I gồm: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm tất cả các quận, huyện trực thuộc thành phố không phân biệt nội thành hay ngoại thành.

b) Khu vực II gồm: Thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) bao gồm tất cả các quận, huyện trực thuộc thành phố không phân biệt nội thành hay ngoại thành; thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã bao gồm tất cả các phường, xã thuộc thành phố, thị xã không phân biệt phường nội thành, nội thị hay xã ngoại thành, ngoại thị.

c) Khu vực III gồm: Các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II quy định tại điểm a và điểm b Khoản này.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì Thành phố Nam Định là thành phố trực thuộc tỉnh Nam Định nên sẽ thuộc Khu vực II.

Dẫn chiếu đến quy định tại Khoản 1, Điều 5 Thông tư 60/2023/TT-BTC như sau:

“Điều 5. Mức thu lệ phí

1. Mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông được thực hiện như sau:

Đơn vị tính: đồng/lần/xe 

Số TT

Nội dung thu lệ phí

Khu vực I

Khu vực II

Khu vực III

I

Cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số

1

Xe ô tô, trừ xe ô tô quy định tại điểm 2, điểm 3 Mục này 500.000 150.000 150.000

2

Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) 20.000.000 1.000.000 200.000

3

Rơ moóc, sơ mi rơ moóc đăng ký rời 200.000 150.000 150.000

4

Xe mô tô

a

Trị giá đến 15.000.000 đồng 1.000.000 200.000 150.000

b

Trị giá trên 15.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng 2.000.000 400.000 150.000

c

Trị giá trên 40.000.000 đồng 4.000.000 800.000 150.000

II

Cấp đổi chứng nhận đăng ký, biển số

1

Cấp đổi chứng nhận đăng ký kèm theo biển số

a

Xe ô tô 150.000

b

Xe mô tô 100.000

2

Cấp đổi chứng nhặn đăng ký không kèm theo biển số 50.000

3

Cấp đổi biển số

a

Xe ô tô 100.000

b

Xe mô tô 50.000

III

Cấp chứng nhận đăng ký, biển số tạm thời

1

Cấp chứng nhận đăng ký tạm thời và biển số tạm thời bằng giấy 50.000

2

Cấp chứng nhận đăng ký tạm thời và biển số tạm thời bằng kim loại 150.000

Như vậy, theo quy định của pháp luật nêu trên, do xe máy của bạn có giá tính theo lệ phí trước bạ là 26.600.000 đồng và thành phố Nam Định thuộc Khu vực II nên mức thu lệ phí cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số của bạn là 400.000 đồng.

Chi phí đăng ký xe máy lần đầu

Tổng đài tư vấn trực tuyến về Giao thông đường bộ: 19006172

Trên đây là bài viết về vấn đề Chi phí đăng ký xe máy lần đầu như thế nào? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Mọi thắc mắc liên quan đến Chi phí đăng ký xe máy lần đầu như thế nào, xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam