19006172

Miễn đăng kiểm ô tô lần đầu từ ngày 22/03/2023

Miễn đăng kiểm ô tô lần đầu từ ngày 22/03/2023

Ngày 21/03/2023 Bộ giao thông vận tải ban hành Thông tư 01/2023/TT-BGTVT sửa đổi bổ sung một số điều trong Thông tư 16/2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo đó, thực hiện miễn đăng kiểm lần đầu đối với một số phương tiện xe cơ giới đường bộ, cụ thể:Miễn đăng kiểm ô tô lần đầu

Hỗ trợ tư vấn trực tuyến về Giao thông đường bộ: 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Căn cứ điểm b Khoản 2 Điều 5 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 02/2023/TT-BGTVT quy định:

“Điều 5. Địa điểm thực hiện kiểm định, đối tượng kiểm định, miễn kiểm định lần đầu

2. Xe cơ giới phải được kiểm định trên dây chuyền kiểm định, trừ các trường hợp sau đây:

a) Xe cơ giới chưa qua sử dụng thuộc trường hợp được miễn kiểm định lần đầu quy định tại khoản 3 Điều này;”

Bên cạnh đó, căn cứ Khoản 3 Điều 5 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 02/2023/TT-BGTVT quy định:

“Điều 5. Địa điểm thực hiện kiểm định, đối tượng kiểm định, miễn kiểm định lần đầu

3. Xe cơ giới chưa qua sử dụng đã được cấp “Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng” đối với xe sản xuất, lắp ráp hoặc “Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu” hoặc “Thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu” và có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định dưới 02 năm (năm sản xuất cộng 01 năm), có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này thì được miễn kiểm định lần đầu.”

Theo đó, xe cơ giới chưa qua sử dụng được miễn kiểm định lần đầu. Đây là sự thay đổi lớn trong quá trình thực hiện đăng kiểm xe cơ giới, vì trước đó, xe ô tô mua mới vẫn phải thực hiện đăng kiểm như bình thường.

Như vậy, đối với xe ô tô mua mới sẽ được cấp tem và giấy chứng nhận tại các trung tâm đăng kiểm mà không phải mang xe đến trình diện. Tuy nhiên, để được miễn đăng kiểm thì xe cần phải có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 16/2021/TT-BGTVT, cụ thể:

– Xuất trình: giấy tờ về đăng ký xe (bản chính Giấy đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc Giấy biên nhận giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đang thế chấp của tổ chức tín dụng) hoặc Giấy hẹn cấp Giấy đăng ký;

– Nộp bản sao Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước (trừ xe cơ giới thanh lý);

– Nộp bản chính Giấy chứng nhận chất lượng ATKT và BVMT xe cơ giới cải tạo đối với trường hợp xe cơ giới mới cải tạo.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến Luật giao thông đường bộ 24/7: 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam