19006172

Xe 29 chỗ chở 43 người phạt thế nào?

Xe 29 chỗ chở 43 người phạt thế nào?

Xe của tôi 29 chỗ chạy xe hợp tác xã, cự ly chạy là 50km, tôi bị bắt và xử phạt với lỗi chạy quá số người quy định. Vậy tôi sẽ bị phạt bao nhiêu tiền, có bị tước bằng lái và tước phù hiệu hay không ạ? Xin cảm ơn.


Xe 29 chỗ chở 43 người phạt thế nào

Tư vấn giao thông đường bộ:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn về vấn đề Xe 29 chỗ chở 43 người phạt thế nào; Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, mức phạt đối với người điều khiển;

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 23. Xử phạt người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người và các loại xe tương tự xe ô tô chở hành khách, chở người vi phạm quy định về vận tải đường bộ

2. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 75.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người (trừ xe buýt) thực hiện hành vi vi phạm: Chở quá từ 02 người trở lên trên xe đến 9 chỗ, chở quá từ 03 người trở lên trên xe 10 chỗ đến xe 15 chỗ, chở quá từ 04 người trở lên trên xe 16 chỗ đến xe 30 chỗ, chở quá từ 05 người trở lên trên xe trên 30 chỗ, trừ các hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.”

Ngoài ra, tại Khoản 8 Điều 23 Nghị định 100/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt bổ sung:

“8. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Thực hiện hành vi quy định tại khoản 2, khoản 4 (trường hợp vượt trên 50% đến 100% số người quy định được phép chở của phương tiện); điểm c, điểm d, điểm e khoản 3; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm h, điểm i, điểm k, điểm l, điểm m, điểm o, điểm q khoản 5; khoản 6; điểm b khoản 7 Điều này bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng;”

Theo quy định trên, bạn điều khiển xe 29 chỗ chạy cự ly ngắn là 50km, chở 43 người. Vậy bạn đang chở quá 14 người. Đối với xe 29 chỗ bạn được phép chở thêm 3 người mà không bị phạt nhưng bạn chở thêm 14 người tức là bạn đang chở vượt số người quy định là 11 người. Do đó, mỗi người chở vượt sẽ bị phạt là 400.000 đồng – 600.000 đồng/ người.

Về hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe chỉ áp dụng khi bạn chở vượt 50% số người được chở trở lên. Vậy nếu bạn chở vượt từ 15 người trở lên sẽ bị tước bằng. Bạn chỉ vượt 11 người nên không bị áp dụng hình phạt tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe.

Thứ hai, đối với chủ phương tiện;

Căn cứ tại Khoản 3 và điểm l Khoản 15 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 30. Xử phạt chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ

3. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 75.000.000 đồng đối với chủ phương tiện là cá nhân, từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện nhưng tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 150.000.000 đồng đối với chủ phương tiện là tổ chức giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định này hoặc trực tiếp điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định này.”;

15. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

l) Thực hiện hành vi quy định tại khoản 3, khoản 6 Điều này trong trường hợp chở vượt trên 50% số người quy định được phép chở của phương tiện còn bị tước quyền sử dụng phù hiệu (biển hiệu) từ 01 tháng đến 03 tháng (nếu có). Thực hiện hành vi quy định tại điểm h, điểm i khoản 7; điểm c, điểm d khoản 9; điểm a khoản 10; khoản 11; khoản 12; khoản 13; khoản 14 Điều này còn bị tước quyền sử dụng phù hiệu (biển hiệu) từ 01 tháng đến 03 tháng (nếu có).”

Như vậy, đối với chủ phương tiện trong trường hợp này được xác định là hợp tác xã sẽ bị xử phạt với mức từ 800.000 đến 1.200.000 đồng trên 1 người vượt quá. Bạn chở vượt 11 người sẽ bị phạt từ 8.800.000 đồng – 13.200.000 đồng. Ngoài ra, chủ phương tiện sẽ không

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

luatannam