19006172

Xe ô tô bị tịch thu biển số có phải đóng phí đường bộ?

Xe ô tô bị tịch thu biển số có phải đóng phí đường bộ?

Xin chào tổng đài tư vấn, cho em hỏi về vấn đề như sau: Em có một xe ô tô 4 chỗ nhưng tháng trước bị tịch thu biển số xe. Vậy thì em có nộp phí sử dụng đường bộ không ạ? Nếu đã nộp rồi có được hoàn trả lại không? Cần giấy tờ gì để được hoàn trả? Xin cảm ơn rất nhiều.Xe ô tô bị tịch thu biển số

Hỗ trợ tư vấn Luật giao thông đường bộ 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, xe ô tô bị tịch thu biển số có phải đóng phí đường bộ?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 293/2016/TT-BTC quy định như sau:

“Điều 2. Đối tượng chịu phí

2. Xe ô tô quy định tại khoản 1 Điều này không chịu phí sử dụng đường bộ trong các trường hợp sau:

b) Bị tịch thu hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Bạn có một xe ô tô 4 chỗ nhưng tháng trước bị tịch thu biển số xe.nên sẽ không phải chịu phí sử dụng đường bộ.

Thứ hai, có được hoàn trả lại phí sử dụng đường bộ đã nộp?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 293/2016/TT-BTC quy định như sau:

“Điều 9. Trả lại hoặc bù trừ phí đã nộp

1. Đối với trường hợp xe quy định tại điểm a, b và c khoản 2 Điều 2 nếu đã nộp phí thì chủ phương tiện được trả lại phí đã nộp hoặc được trừ vào số phí phải nộp của kỳ sau.

1.1. Đối với xe ô tô quy định tại điểm c khoản 2 Điều 2 trước khi mang xe đi sửa chữa, chủ phương tiện phải xuất trình Biên bản hiện trường tai nạn có xác nhận của cơ quan công an và nộp lại tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định cho đơn vị đăng kiểm gần nhất để có căn cứ trả lại phí sau khi phương tiện hoàn thành việc sửa chữa và kiểm định lại để tiếp tục lưu hành.

1.2. Hồ sơ trả lại phí hoặc trừ vào số phí sử dụng đường bộ kỳ sau (sau đây gọi chung là trả phí) bao gồm:

a) Giấy đề nghị trả phí theo mẫu tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bản phô tô các giấy tờ chứng minh thời gian không được sử dụng phương tiện quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều 2 (như: Quyết định tịch thu xe của cơ quan có thẩm quyền, văn bản thu hồi giấy đăng ký và biển số xe);

c) Bản phô tô biên lai thu phí. Trường hợp bị mất biên lai thu phí, chủ phương tiện để nghị đơn vị đăng kiểm nơi nộp phí cấp lại bản sao biên lai thu phí;

d) Riêng đối với xe ô tô quy định tại điểm c khoản 2 Điều 2 ngoài các giấy tờ nêu trên, chủ phương tiện còn phải cung cấp Biên bản thu tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định theo mẫu tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này. Thời gian tính trả lại hoặc bù trừ phí từ thời điểm cơ quan chức năng thu giữ tem và giấy chứng nhận kiểm định.”

Theo đó, trường hợp nếu xe của bạn đã nộp phí sử dụng đường bộ sau đó thuộc trường hợp không chịu phí sử dụng đường bộ thì bạn sẽ được trả lại phí và cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

+) Giấy đề nghị trả phí theo mẫu tại Phụ lục số 02;

+) Bản phô tô các giấy tờ chứng minh thời gian không được sử dụng phương tiện (như: Quyết định tịch thu xe của cơ quan có thẩm quyền, văn bản thu hồi giấy đăng ký và biển số xe);

+) Bản phô tô biên lai thu phí. Trường hợp bị mất biên lai thu phí, chủ phương tiện để nghị đơn vị đăng kiểm nơi nộp phí cấp lại bản sao biên lai thu phí.

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Phí sử dụng đường bộ theo chu kỳ đăng kiểm 24 tháng của ô tô 4 chỗ

Xác định thời gian tính phí sử dụng đường bộ của xe đăng kiểm lần đầu

luatannam