19006172

Chi phí cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài mới nhất 2023

Chi phí cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài mới nhất 2023

Cho tôi hỏi là chi phí dịch vụ xin cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài hiện nay là bao nhiêu?Tư vấn hợp đồng lao động:cho lao động nước ngoài

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Với trường hợp: Chi phí cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài mới nhất 2023, chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 5 Thông tư Số: 85/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 29/11/2019 về Căn cứ xác định mức thu phí và lệ phí thì:

Điều 5. Căn cứ xác định mức thu phí và lệ phí

Căn cứ điều kiện kinh tế – xã hội tại địa phương nơi phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức thu phí, lệ phí phù hợp.

2. Đối với các khoản lệ phí

d) Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là khoản thu khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam (bao gồm cả cấp lại).”

Theo đó, việc thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ căn cứ theo điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương nơi phát sinh hoạt động thu phí, lệ phí chứ không có mức thu cụ thể.

Vì bạn không cung cấp rõ thông tin về việc cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài được thực hiện tại tỉnh nào nên chúng tối không thể tư vấn chính xác cho bạn.

cho lao động nước ngoài

Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận

Như vậy hiện nay, thông tư mới nhất của Bộ tài chính thì mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không quy định lệ phí cụ thể mà sẽ căn cứ dựa trên điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương nơi phát sinh hoạt động thu phí, lệ phí, tức bạn ở địa phương nào thì phải tìm định riêng của địa phương đó quy định về vấn đề này. Bạn có thể tham khảo mức lệ phí trước đây được quy định ở Thông tư 02/2014/TT-BTC hết hiệu lực ngày 1/1/2017 là khi cấp mới giấy phép lao động thì lệ phí không quá 600.000 đồng/giấy phép.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Chi phí cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài mới nhất 2023. Ngoài ra thì bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết:

Trường hợp lao động nước ngoài tại Việt Nam phải xin cấp giấy phép lao động

Điều kiện cấp giấy phép cho lao động nước ngoài tại Việt Nam?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc. Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn.

luatannam