19006172

Chi trả tiền bảo hiểm xã hội vào lương cho người lao động cao tuổi

Công ty em hiện có một đội ngũ lao động quét dọn tỉa cây ven đường nhưng đa phần là những lao động quá tuổi. Vì vậy, khi ký hợp đồng lao động chính thức (thời hạn 1 năm) thì mức chi trả tiền bảo hiểm xã hội cho các trường hợp quá tuổi đấy vào lương hàng tháng theo tỷ lệ như thế nào ạ? Ngoài ra, mong anh chị cho em xin phần tài liệu trích dẫn quy định điều trên ạ?lao động cao tuổiTư vấn hợp đồng lao động:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc:

” 1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

…..

h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.”

Và căn cứ theo quy định tại khoản 9 Điều 123 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định như sau:

” 9. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng mà đang giao kết hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.”

Bên cạnh đó, căn cứ khoản 3 Điều 186 Bộ luật lao động 2012 quy định:

“3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định”.

Theo quy định trên, khi người lao động đã hưởng lương hưu thì không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm. Do đó, công ty ngoài việc trả lương theo công việc, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và tiền nghỉ phép hằng năm theo quy định.

Do thông tin bạn cung cấp chưa được rõ ràng nên trường hợp của bạn sẽ được giải quyết như sau:

+ Nếu mà những người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng thì công ty bạn không phải tham gia bảo hiểm cho người đó mà sẽ trả thêm vào lương cho họ 22% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm.

+ Nếu mà người lao động cao tuổi không thuộc trường hợp trên thì công ty bạn bắt buộc phải tham gia bảo hiểm cho người lao động.

lao động cao tuổi

Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172

Về mức đóng, căn cứ theo quy định tại các Điều 5, Điều 14, Điều 18 Quyết định 959/QĐ- BHXH ngày 09 tháng 09 năm 2015 quy định về các mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế như sau:

– Mức đóng bảo hiểm xã hội: 26%, trong đó người lao động đóng 8%, đơn vị đóng 18%;

– Mức đóng bảo hiểm y tế: 4,5%, người lao động đóng 1,5 %, đơn vị đóng 3%;

– Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp: 2%, người lao động 1%, đơn vị đóng 1%

Như vậy, tùy từng trường hợp mà công ty bạn phải tham gia bảo hiểm cho những người lao động này.

Bạn vui lòng tham khảo thêm tại bài viết sau: Lao động cao tuổi có phải đóng BHXH không?

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam