19006172

Công ty không ký lại hợp đồng lao động có phải bồi thường?

Công ty không ký lại hợp đồng lao động có phải bồi thường?

Hợp đồng lao động của tôi với công ty bị Tòa án tuyên vô hiệu toàn bộ do toàn bộ do công việc mà hai bên đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc bị pháp luật cấm. Nhưng khi tôi yêu cầu công ty ký lại hợp đồng thì công ty không ký lại hợp đồng nữa. Vậy trong trường hợp này tôi có thể yêu cầu công ty bồi thường và công ty có nghĩa vụ phải trả cho tôi không? Tôi xin cảm ơn tổng đài.Không ký lại hợp đồngTư vấn hợp đồng lao động:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp về công ty không ký lại hợp đồng lao động có phải bồi thường; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 50 Bộ luật lao động năm 2012 như sau:

Điều 49. Hợp đồng lao động vô hiệu

1) Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ trong trường hợp sau đây:

a) Toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động vi phạm pháp luật;

b) Người giao kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều 15 của Bộ luật này;

c) Công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc mà pháp luật cấm.

2. Hợp đồng lao động vô hiệu từng phần khi nội dung của phần đó vi phạm pháp luật nhưng không ảnh hưởng đến các phần còn lại của hợp đồng.”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Điều 11 Nghị định 145/2021NĐ-CP thì:

Điều 11. Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động vi phạm pháp luật hoặc công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc mà pháp luật cấm

1. Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ, người lao động và người sử dụng lao động giao kết hợp đồng lao động mới theo đúng quy định của pháp luật.

2. Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động kể từ khi bắt đầu làm việc theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu cho đến khi giao kết hợp đồng lao động mới thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định này.

3. Trường hợp hai bên không giao kết hợp đồng lao động mới thì:

a) Thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động;

b) Quyền, nghĩa vụ, lợi ích của người lao động kể từ khi bắt đầu làm việc theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu đến khi chấm dứt hợp đồng lao động được thực hiện theo khoản 2 Điều này;

c) Người sử dụng lao động trả cho người lao động một khoản tiền do hai bên thỏa thuận nhưng cứ mỗi năm làm việc ít nhất bằng một tháng lương tối thiểu vùng theo tháng áp dụng đối với địa bàn người lao động làm việc do Chính phủ quy định tại thời điểm quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu. Thời gian làm việc của người lao động để tính trợ cấp là thời gian làm việc thực tế theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu xác định theo điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định này;

d) Giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc đối với các hợp đồng lao động trước hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu theo quy định tại Điều 8 Nghị định này, nếu có.

4. Các vấn đề khác liên quan đến việc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động vi phạm pháp luật hoặc công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc mà pháp luật cấm thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.”

Như vậy

Theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Khi hợp đồng giữa bạn và công ty bị Tòa án tuyên vô hiệu vì công việc đã giao kết bị pháp luật cấm, thì bạn và công ty có trách nhiệm giao kết hợp đồng lao động mới. Tuy nhiên, theo như thông tin bạn cung cấp thì khi bạn yêu cầu công ty ký lại hợp đồng nhưng công ty không ký nữa.

Không ký lại hợp đồng

Tổng đài tư vấn Hợp đồng lao động trực tuyến 24/7: 19006172

Do đó, trong trường hợp này, bạn có quyền yêu cầu công ty trả cho bạn một khoản tiền, khoản tiền này sẽ do bạn với công ty tự thỏa thuận với nhau nhưng ít nhất mỗi năm mà bạn đã làm việc cho công ty sẽ bằng một tháng lương tối thiểu vùng tại thời điểm hợp đồng vô hiệu.

Trên đây là bài viết về vấn đề công ty không ký lại hợp đồng lao động có phải bồi thường? Ngoài ra; bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác tại:

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam