19006172

Đoàn phí với người không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội

Đoàn phí với người không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội

Xin chào tổng đài tư vấn! Bên tôi có người tham gia công đoàn và vừa được nhận vào thử việc 2 tháng ở công ty tôi. Nhưng người này mới chỉ thử việc đồng nghĩa không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội. Nếu vậy thì công ty tôi trích đóng đoàn phí cho người này như thế nào? Mong Tổng đài tư vấn sớm giải đáp! Xin cảm ơn!Không thuộc đối tượng đóng bảo hiểmTư vấn hợp đồng lao động:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Vấn đề của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 23 Quyết định 1908/QĐ-TLĐ quy định như sau:

“Điều 23. Đối tượng, mức đóng, tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí

5. Đoàn viên ở các nghiệp đoàn, công đoàn cơ sở doanh nghiệp khó xác định tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí; đoàn viên công đoàn không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội: đóng đoàn phí theo mức ấn định nhưng mức đóng thấp nhất bằng 1% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước”.

Mức lương cơ được quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 47/2017/NĐ-CP như sau:

“Điều 3. Mức lương cơ sở

2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng”.

Ngoài ra, Khoản 2 Điều 3 Nghị định 72/2018/NĐ-CP có quy định:

“Điều 3. Mức lương cơ sở

2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng”.

Như vậy, theo quy định hiện hành thì đoàn viên ở các nghiệp đoàn, công đoàn cơ sở doanh nghiệp khó xác định tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí; đoàn viên công đoàn không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội sẽ đóng đoàn phí theo mức ấn định nhưng mức đóng thấp nhất bằng 1% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước.

Không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm

Tổng đài tư vấn Hợp đồng lao động trực tuyến 24/7: 19006172

Từ ngày 01/07/2017 đến ngày 30/06/2018, mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng. Vì thế mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa trong thời gian này là 130.000 đồng. Còn từ ngày 01/07/2018 mức lương cơ sở tăng lên 1.390.000 đồng/tháng nên từ thời điểm đó mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa cũng tăng lên thành 139.000 đồng.

Bạn cho biết người lao động công ty bạn đang trong thời gian 02 tháng thử việc (không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội). Đối chiếu quy định trên thì người lao động này sẽ đóng đoàn phí theo mức ấn định nhưng mức đóng thấp nhất bằng 1% mức lương cơ sở, tương đương 130.000 đồng. Tuy nhiên, từ ngày 01/07/2018 mức này sẽ tăng lên thành 139.000 đồng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Chưa thành lập công đoàn cơ sở có phải nộp phí công đoàn?

Truy thu kinh phí công đoàn khi doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn

Nếu còn vấn đề gì thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam