19006172

Những nội dung NLĐ được tham gia ý kiến từ 2023

Những nội dung NLĐ được tham gia ý kiến từ 2023

Xin chào tổng đài tư vấn, cho tôi hỏi về vấn đề từ năm 2023 thì người lao động có quyền tham gia ý kiến vào những nội dung nào trong công ty? Mong tổng đài tư vấn giúp tôi, tôi xin cảm ơn. Những nội dung NLĐ được tham gia ý kiếnTư vấn hợp đồng lao động:

Với câu hỏi của bạn về vấn đề những nội dung NLĐ được tham gia ý kiến từ 2023; Tổng đài tư vấn xin trả lời bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 44 Nghị định 145/2021/NĐ-CP quy đinh về những nội dung mà người lao động được tham gia ý kiến như sau:

1. Người lao động được tham gia ý kiến về những nội dung sau:

– Xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của người sử dụng lao động liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động;

– Xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động; đề xuất nội dung thương lượng tập thể;

– Đề xuất, thực hiện giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ;

– Nội dung khác liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật.

2. Những nội dung quy định nêu trên mà pháp luật quy định cụ thể hình thức người lao động tham gia ý kiến thì thực hiện theo quy định đó; trường hợp pháp luật không quy định cụ thể hình thức thì người lao động căn cứ vào đặc điểm sản xuất, kinh doanh, tổ chức lao động, nội dung người lao động được tham gia ý kiến và quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc để lựa chọn hình thức sau đây:

– Tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, nhóm đại diện đối thoại của người lao động tại hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc;

– Gửi góp ý, kiến nghị trực tiếp;

– Hình thức khác mà pháp luật không cấm.

Bên cạnh đó căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 114 Nghị định 145/2021/NĐCP thì:

“Điều 114. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.”

Tham gia ý kiến

Tổng đài tư vấn Hợp đồng lao động trực tuyến 24/7: 19006172

Kết luận: Từ ngày 01/02/2021 Người lao động sẽ được quyền tham gia ý kiến vào những nội dung theo quy định nêu trên.

Trên đây là bài viết về vấn đề những nội dung NLĐ được tham gia ý kiến. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Công ty không công bố nội dung của thỏa ước lao động tập thể cho NLĐ biết

Công ty không đăng ký định mức lao động bị xử phạt như thế nào?

Mọi vấn đề, thủ tục còn vướng mắc xin vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn; giải đáp trực tiếp.

luatannam