19006172

Số ngày phép năm khi Làm nghề nặng nhọc, độc hại nguy hiểm?

Số ngày phép năm khi Làm nghề nặng nhọc, độc hại nguy hiểm?

Xin chào tổng đài tư vấn luật lao động! Tôi muốn hỏi: với những người lao động làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì 1 năm được nghỉ bao nhiêu ngày phép?Số ngày phép năm khi Làm nghề nặng nhọc

Tư vấn hợp đồng lao động:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn về Số ngày phép năm khi Làm nghề nặng nhọc, độc hại nguy hiểm, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ pháp luật: điểm b Khoản 1 Điều 113 Bộ luật lao động 2019 quy định như sau:

“Điều 113. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;”

Theo quy định này, đối với người lao động làm các công việc, nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đủ 1 năm cho người sử dụng lao động sẽ được hưởng 14 ngày phép năm. Những ngày nghỉ phép năm, người lao động sẽ được hưởng nguyên lương. Số ngày nghỉ phép năm của người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sẽ được tăng lên theo thâm niên. Cách tính số ngày nghỉ phép năm tăng thêm theo thâm niên được quy định tại Điều 114 Bộ luật lao động 2019 như sau:

“Điều 114. Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc

Cứ đủ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày.”

Theo quy định nêu trên, người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm khi làm việc cho người sử dụng lao động đủ 5 năm thì số ngày nghỉ phép hằng năm sẽ được tăng thêm 1 ngày. Tức là từ năm thứ sáu, người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sẽ được nghỉ 15 ngày phép.

Như vậy, cứ mỗi năm làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm người lao động sẽ được nghỉ 14 ngày phép năm. Số ngày nghỉ hằng năm của người lao động làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhiều hơn 2 ngày so với người lao động làm những công việc bình thường và sau mỗi 5 năm làm việc số ngày nghỉ phép năm của người lao động sẽ được cộng thêm 1 ngày.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Nếu có vấn đề gì vướng mắc về Số ngày phép năm khi Làm nghề nặng nhọc; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Luật Lao động trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam