19006172

Thực hiện giao kết hợp đồng lao động với một nhóm người lao động

Thực hiện giao kết hợp đồng lao động với một nhóm người lao động

Công ty tôi chuẩn bị giao kết hợp đồng lao động với một nhóm người để thực hiện công việc theo mùa vụ. Vậy công ty tôi sẽ phải giao kết hợp đồng lao động với từng người trong nhóm đó hay như thế nào ạ? Và công ty tôi có thể để cho những ai thực hiện giao kết hợp đồng này? Tôi cảm ơn. Một nhóm ngườiTư vấn hợp đồng lao động:

Với câu hỏi của bạn liên quan đến: Thực hiện giao kết hợp đồng lao động với một nhóm người lao động; Tổng đài tư vấn xin trả lời bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Bộ Luật lao động 2012 như sau:

” Điều 18. Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động

2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người.

Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động.”

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 05/2015/NĐ-CP 

Người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là người thuộc một trong các trường hợp sau:

– Người đại diện theo pháp luật quy định tại điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã;

– Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật;

– Người được các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân ủy quyền làm người đại diện theo quy định của pháp luật;

– Cá nhân trực tiếp sử dụng lao động;

– Người được người đại diện theo pháp luật quy định tại Điểm a hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức quy định tại Điểm b Khoản này ủy quyền bằng văn bản về việc giao kết hợp đồng lao động.

Một nhóm người

Tổng đài tư vấn Hợp đồng lao động trực tuyến 24/7: 19006172

Đối chiếu với trường hợp của bạn, công ty bạn chuẩn bị giao kết hợp đồng lao động với một nhóm người để thực hiện công việc theo mùa vụ. Theo quy định trên thì công ty bạn có thể giao kết hợp đồng với một người do nhóm người lao động ủy quyền và hợp đồng lao động vẫn có hiệu lực như giao kết với từng người. Khi thực hiện giao kết hợp đồng với người sử dụng lao động, bên phía người sử dụng lao động có thể là một trong những người theo quy định nêu trên.

Ngoài ra, bạn vui lòng tham khảo thêm các bài viết sau:

Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

Có được uỷ quyền lại giao kết hợp đồng lao động?

Nếu còn vướng mắc; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

 

luatannam