19006172

Xác định số ngày làm việc bình thường trong tháng

Nội dung câu hỏi:

Tôi xin tư vấn cách xác định số ngày làm việc bình thường trong tháng, cụ thể: Công ty tôi làm việc từ thứ hai đến hết trưa ngày thứ bảy, vì vậy công chuẩn trong tháng chúng tôi sẽ lấy tổng ngày trong tháng trừ đi các ngày chủ nhật và các nửa ngày thứ bảy. tuy nhiên, tháng 12 năm 2023 sẽ có 5 ngày chủ nhật và tháng 1 năm 2024 sẽ có 4 ngày chủ nhật nhưng lại có 1 ngày nghỉ lễ dương lịchVIDEO: XÁC ĐỊNH 14 NGÀY ĐỂ BÁO TĂNG – BẢO GIẢM TRONG THÁNG

Tư vấn hợp đồng lao động:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Cách xác định số ngày làm việc bình thường tối đa trong 1 tháng.

Căn cứ Điều 105 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

“Điều 105: Thời giờ làm việc bình thường

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan.”

Theo quy định nêu trên, nếu người sử dụng lao động áp dụng thời giờ làm việc bình thường là không quá 8 giờ 1 ngày, không quá 48 giờ 1 tuần  thì số công chuẩn trong 1 tháng sẽ là tối đa không quá 26 ngày làm việc.

Cách xác định số ngày làm việc bình thường trong tháng để tính lương

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 54 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 1/2/2021, tình trạng còn hiệu lực) quy định như sau:

Tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, cụ thể:

“a1. Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc;

a2. Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương tuần được xác định bằng tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

a3. Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tuần thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

a.4. Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng hoặc theo tuần hoặc theo ngày thì tiền lương giờ được xác định bằng tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật Lao động”.

Theo quy định nêu trên, tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn.

Ví dụ 1. Doanh nghiệp lựa chọn 1 ngày làm việc 8 giờ, 1 tuần làm việc 6 ngày thì số ngày làm việc bình thường trong 1 tháng của doanh nghiệp đó là 26 ngày. Khi tính tiền lương trong 1 tháng cho người lao động, doanh nghiệp sẽ làm như sau:
tiền lương tháng/26*(ngày đi làm của người lao động + ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương).

Ví dụ 2. Công ty quy định ngày làm việc bình thường là 5 ngày trong 1 tuần và nghỉ thứ bảy, chủ nhật thì số ngày làm việc bình thường trong 1 tháng mà công ty đã lựa chọn là 22 ngày. Khi tính lương trong tháng cho người lao động, công ty sẽ làm như sau:
tiền lương tháng/22*(số ngày đi làm việc thực tế +ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ có hưởng lương).

số ngày làm việc bình thường trong tháng

Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận:

Người lao động của đơn vị bạn đi làm 1 tuần 5.5 ngày. Vì thế đơn vị của bạn đã lựa chọn số ngày làm việc bình thường trong 1 tháng là 24 ngày. Để tính lương cho người lao động trong tháng, đơn vị bạn hãy làm như sau:

Lấy lương tháng/24 ngày * (số ngày đi làm việc thực tế trong tháng + ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ có hưởng lương trong tháng.

Giả sử, trong tháng 12 năm 2023 và tháng 1 năm 2024, người lao động của đơn vị bạn đều đi làm được 15 ngày và mức lương thỏa thuận trên hợp đồng của người đó là 7.2 triệu. Để tính lương cho người đó trong tháng 12 năm 2023 và tháng 1 năm 2024, bạn hãy làm như sau:

Lương tháng 12 năm 2024 =7.200.000/24*15=4.500.000 đồng.

Lương tháng 1 năm 2024=7.200.000/24*(15+1)=4.800.000 đồng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam