Có được giảm vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên?

Giảm vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên

Xin cho hỏi về vấn đề: giảm vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên. Công ty tôi là công ty TNHH hai thành viên đã hoạt động được trên 2 năm. Hiện công ty  đang làm ăn thua lỗ. Vậy, tôi muốn giảm vốn điều lệ có được hay không?


Bài viết liên quan:


giảm vốn điều lệ của công tyTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp về giảm vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 68 Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/07/2014 có quy định về thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên như sau:

 “3. Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức sau đây:

 a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

 b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 52 của Luật này;

 c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 48 của Luật này“.

Trường hợp công ty mua lại phần vốn góp nêu ở điểm b khoản 3 Điều 68 Luật doanh nghiệp 2014 được quy định cụ thể như sau: 

1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

 a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

 b) Tổ chức lại công ty;

 c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

 Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.

giảm vốn điều lệ của công ty

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

 2. Khi có yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

3. Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên“.

Như vậy

Trường hợp của công ty bạn chỉ có thể giảm vốn điều lệ theo quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 3 điều 68 Luật doanh nghiệp 2014. Tuy nhiên, hiện tại công ty bạn đang làm ăn thua lỗ hoặc không có doanh thu thì công ty bạn không đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác cho nên công ty bạn không đủ điều kiện giảm vốn điều lệ được.

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về giảm vốn điều lệ của công ty, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Chia sẻ bài viết:

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi
Gọi ngay