19006172

Điều kiện về tuổi kết hôn theo quy định Luật hôn nhân và gia đình năm 2014

Điều kiện về tuổi kết hôn

Xin tổng đài giải đáp về vấn đề: Điều kiện về tuổi kết hôn. Tôi sinh ngày 27 tháng 12 năm 1997 nhưng khi đi đăng ký kết hôn thì cán bộ hộ tịch bảo là tôi chưa đủ tuổi nên chưa cho đăng ký. Cán bộ hộ tịch trả lời tôi như vậy có đúng hay không? Tới khi nào tôi mới có thể đi đăng ký kết hôn được?


Bài viết liên quan:


điều kiện về tuổi kết hôn Tư vấn hôn nhân và gia đình

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về điều kiện về tuổi kết hôn, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Trước hết, để xác lập một mối quan hệ hôn nhân có giá trị pháp lí và được Nhà nước thừa nhận, bạn cần thực hiện việc đăng kí kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 9 Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13:

“1. Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch.

2. Việc kết hôn không được đăng ký theo quy định tại khoản này thì không có giá trị pháp lý.

Tuy nhiên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ cho phép bạn đăng kí kết hôn khi bạn đáp ứng đầy đủ các điều kiện kết hôn theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật hôn nhân và gia đình 2014:

“1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

điều kiện về tuổi kết hôn

Tư vấn pháp luật Hôn nhân gia đình trực tuyến 24/7: 19006172

Trong trường hợp của bạn, giả thiết bạn đáp ứng đầy đủ các điều kiện kết hôn quy định tại các khoản b, c, và d khoản 1 điều 8 trên đây. Xem xét về tuổi, bạn sinh ngày 27 tháng 11 năm 1997, vậy đến thời điểm ngày 27 tháng 12 năm 2015 bạn mới đủ 18 tuổi để đáp ứng điều kiện về tuổi kết hôn theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình.

Như vậy

Thời điểm hiện tại, bạn chưa đủ 18 tuổi theo quy định pháp luật nên không đủ điều kiện để đăng kí kết hôn, câu trả lời của cán bộ hộ tịch là hoàn toàn đúng theo quy định pháp luật. Để có thể  kết hôn theo đúng quy định pháp luật thì bạn có thể chờ đợi cho đến ngày 27 tháng 11 năm 2015 để tiến hành đăng kí kết hôn.

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

Bài viết cùng chủ đề:

mặt nạ đất sét