19006172

Thủ tục chuyển văn phòng đại diện trong cùng tỉnh

Thủ tục chuyển văn phòng đại diện trong cùng tỉnh

Công ty tôi hiện có một văn phòng đại diện tại Quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Văn phòng đại diện này trong hẻm sâu. Nên công ty tôi muốn chuyển địa điểm sang quận Bình Thạnh. Vậy công ty tôi có phải đăng ký lại với cơ quan đăng ký kinh doanh không?Thủ tục chuyển văn phòng đại diệnTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Tại Khoản 1, 2 Điều 48 Nghị định 78/2015/NĐ-CP có quy định như sau:

“1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

2. Khi thay đổi các nội dung đã đăng ký của chi nhánh; văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh; văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh; văn phòng đại diện. Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu; Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh; văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Như vậy:

Theo quy định trên, khi thay đổi các nội dung đã đăng ký của văn phòng đại diện; doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện. Bên cạnh đó căn cứ Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh.

“1. Hồ sơ đăng ký hot động chi nhánh, văn phòng đại diện:

Khi đăng ký hoạt đng chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, n phòng đại diện. Nội dung Thông báo gm:

a) Mã số doanh nghiệp;

b) Tên và địa chỉ trụ schính của doanh nghiệp;

c) Tên chi nhánh, văn phòng đại diện dự định thành lập;

d) Địa chỉ trsở chi nhánh, văn phòng đại diện…….”.

Thủ tục chuyển văn phòng đại diện

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Theo đó, địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện là một nội dung có trong hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh. Vì vậy, trước hết công ty bạn phải thực hiện thủ tục với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Sau đó, công ty bạn gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt văn phòng đại diện và nhận Giấy biên nhận.

Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện mới cho công ty bạn; và thay đổi thông tin đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Theo biểu mức thu phí; lệ phí đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính thì lệ phí đăng ký thay đổi là 100.000 đồng / lần.

Bạn có thể tải mẫu thông báo mới nhất tại: Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam