Giao dịch phải được Hội đồng quản trị chấp thuận

Giao dịch phải được Hội đồng quản trị chấp thuận

Công ty tôi muốn ký hợp đồng với công ty TNHH một thành viên do anh Quân làm chủ sở hữu. Anh Quân lại là em ruột của chủ tịch Hội đồng quản trị công ty tôi nên hợp đồng này phải được hội đồng quản trị chấp thuận. Vậy trình tự ký kết hợp đồng này như thế nào?Hội đồng quản trịTư vấn pháp luật doanh nghiệp:

Với trường hợp của bạn, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Tại Khoản 2,3 Điều 162 Luật doanh nghiệp 2014 có quy định về những hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông chấp thuận như sau:

“2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các giao dịch quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.”

Theo đó, nếu điều lệ công ty không quy định thì  hợp đồng giữa công ty bạn và anh Quân phải được Hội đồng quản trị chấp thuận nếu hợp đồng này có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất. Nếu giá trị hợp đồng lớn hơn thì hợp đồng này phải được đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Hội đồng quản trị

Tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp 24/7:1900 6172

Trình tự, thủ tục ký hợp đồng do Hội đồng quản trị chấp thuận:

– Người đại diện công ty ký hợp đồng thông báo cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch định ký kết kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch

– Hội đồng quản trị biểu quyết chấp thuận hay không chấp thuận hợp đồng.

Trình tự, thủ tục ký hợp đồng do Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

– Người đại diện công ty ký hợp đồng thông cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch định ký kết kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch.

– Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

– Thành viên đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận hay không hợp đồng này.

Cần chú ý rằng thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

Bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết: Hợp đồng phải được đại hội đồng cổ đông chấp thuận

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ  Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Chia sẻ bài viết:

Recent Posts

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi
Call Now Button