Mẫu đơn nhận nuôi con nuôi mới nhất

Mẫu đơn nhận con nuôi mới nhất năm 2016 được ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTP.Mẫu TP/CN-2014/CN.02   

        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________ 

ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI

(Dùng cho trường hợp nuôi con nuôi trong nước)

 

                Kính gửi:[1] …………………………………………………………………………………………

                                     ……………………………………………………………………………………………………                            

 

Chúng tôi/tôi là:

                                                   

Ông

 Họ và tên

 

Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nghề nghiệp
Nơi thường trú
Số Giấy CMND/Hộ chiếu
Nơi cấp
Ngày, tháng, năm cấp
Địa chỉ liên hệ

Điện thoại/fax/email

  Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên:…………………………………………………………………………………  Giới tính: …………………

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………………….

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: ………………………………………………. Quốc tịch : ……………………………………………….

Tình trạng sức khoẻ: ………………………………………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………….. ..

Nơi đang cư trú: 

* Gia đình:

Ông
Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh
Địa chỉ liên hệ
Điện thoại,/fax/ email
Quan hệ với trẻ em được nhận làm con nuôi

 

 * Cơ sở nuôi dưỡng[2]: …………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 Lý do nhận con nuôi: ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

 Nếu được nhận trẻ em làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình trạng phát triển mọi mặt của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho………………………………………………………………………………………….[3] nơi chúng tôi/tôi thường trú.

Đề  nghị[4] ………………………………………………………………………………………………………………………xem xét, giải quyết.

 

                                                       ………………, ngày……………..tháng………..năm……………..

                                               ÔNG                                                       BÀ              

                                            (Ký, ghi rõ họ tên)                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

—————————————————————————————————————————————–

[1]  Trường hợp người nhận con nuôi thường trú trong nước, thì gửi UBND xã/ phường/thị trấn nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi tạm trú ở nước ngoài, thì gửi Cơ quan đại diện Việt Nam, nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi.

[2] Ghi rõ tên và địa chỉ cơ sở nuôi dưỡng.

[3]  Ghi tên UBND xã/phường/thị trấn hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

[4] Như kính gửi.

Mẫu đơn nhận nuôi con nuôi

Tư vấn pháp luật Hôn nhân gia đình trực tuyến 24/7: 19006172

Bạn có thể tải Mẫu đơn xin nhận nuôi con nuôi tại đây >>>  Mẫu đơn xin nhận con nuôi

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì thắc mắc về mẫu đơn nhận nuôi con nuôi; vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Chia sẻ bài viết:

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý:Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi
Gọi ngay