19006172

Lễ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Lễ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam

Xin hỏi về vấn đề: Lễ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam. Theo tôi biết: Lễ đăng ký kết hôn được coi là một hình thức pháp lý để hoàn thiện thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài khi các bên thực hiện việc đăng ký kết hôn tại Việt Nam. Như vậy có đúng không?Lễ đăng ký kết hônTư vấn Hôn nhân gia đình:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấnVề lễ đăng ký kết hôn, chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Nghị định 126/2014/NĐ-CP của Chính phủThông tư 02a/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp đã có quy định cụ thể các vấn đề liên quan đến việc tổ chức lễ đăng ký kết hôn. Theo đó, việc tổ chức lễ đăng ký kết hôn được thực hiện như sau:

1. Địa điểm thực hiện: Lễ đăng ký kết hôn được tổ chức trang trọng tại trụ sở Sở Tư pháp trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Giấy chứng nhận kết hôn.

Khi tổ chức lễ đăng ký kết hôn, cả hai bên nam, nữ phải có mặt và xuất trình giấy tờ chứng minh về nhân thân. Đại diện Sở Tư pháp chủ trì hôn lễ, yêu cầu hai bên khẳng định sự tự nguyện kết hôn. Nếu hai bên đồng ý kết hôn thì đại diện Sở Tư pháp ghi việc kết hôn vào Sổ đăng ký kết hôn, yêu cầu từng bên ký tên vào Giấy chứng nhận kết hôn, Sổ đăng ký kết hôn và trao cho mỗi bên vợ, chồng 01 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

2. Hai bên nam, nữ vắng mặt trong lễ đăng ký kết hôn

Trường hợp có lý do chính đáng mà hai bên nam, nữ không thể có mặt để tổ chức lễ đăng ký kết hôn vào ngày Sở Tư pháp ấn định thì phải có văn bản đề nghị Sở Tư pháp gia hạn thời gian tổ chức lễ đăng ký kết hôn và nêu rõ lý do không thể có mặt. Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo cho người đề nghị gia hạn biết thời hạn gia hạn không được quá 90 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Giấy chứng nhận kết hôn.

Lễ đăng ký kết hôn

Tư vấn pháp luật Hôn nhân gia đình trực tuyến 24/7: 19006172

 3. Kết quả thực hiện lễ đăng ký kết hôn

Đại diện Sở Tư pháp trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ. Giấy chứng nhận kết hôn có giá trị kể từ ngày tổ chức lễ đăng ký kết hôn theo nghi thức mà pháp luật quy định. Việc cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn từ Sổ đăng ký kết hôn do Sở Tư pháp thực hiện theo yêu cầu.

4. Gia hạn thời gian tổ chức lễ đăng ký kết hôn

Trường hợp có lý do chính đáng mà hai bên nam, nữ yêu cầu gia hạn thời gian tổ chức lễ đăng ký kết hôn thì được gia hạn ngày tổ chức lễ đăng ký kết hôn, nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký Giấy chứng nhận kết hôn. Hết thời hạn 90 ngày mà hai bên nam, nữ không đến tổ chức lễ đăng ký kết hôn, Sở Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc không tổ chức lễ đăng ký kết hôn; Giấy chứng nhận kết hôn được lưu trong hồ sơ. Nếu hai bên vẫn muốn kết hôn với nhau thì phải làm lại thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu.

Trên đây là giải đáp của tổng đài về vấn đề: Lễ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo cụ thể hơn bài viết sau:

Thời hạn đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Mọi vấn đề vướng mắc về kết hôn có yếu tố nước ngoài,  xin bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam