19006172

Lỗi điều khiển xe máy không có biển số xe năm 2020

Lỗi điều khiển xe máy không có biển số xe năm 2020

Tôi mới mua xe được 03 ngày bị cảnh sát giao thông lập biên bản lỗi không có biển số xe, mức phạt của tôi trong trường hợp điều khiển xe máy không có biển số xe là bao nhiêu? Có bị tạm giữ phương tiện không? Tôi nộp phạt tại chỗ luôn có được không?điều khiển xe máy không có biển số xe

Tổng đài tư vấn Luật giao thông đường bộ 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, lỗi điều khiển xe máy không có biển số xe năm 2020

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Luật giao thông đường bộ năm 2008 như sau:

“Điều 53. Điều kiện tham gia giao thông của xe cơ giới

3. Xe cơ giới phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.”

Như vậy, theo quy định trên thì một trong những điều kiện khi tham gia giao thông của xe cơ giới là phải gắn biển số xe máy do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, trong thời gian chưa có biển số xe; bạn sẽ không được phép điều khiển xe tham gia giao thông. Nếu bạn vẫn điều khiển xe tham gia giao thông, bạn sẽ bị phạt với lỗi không có biển số xe.

Căn cứ theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 17 Nghị định 100/2019/NĐ-CP như sau:

Điều 17. Xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

c) Điều khiển xe không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số); gắn biển số không đúng với Giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 82 Nghị định 100/2019/NĐ-CP như sau:

Điều 82. Tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm

1. Để ngăn chặn ngay vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt được phép tạm giữ phương tiện tối đa đến 07 ngày trước khi ra quyết định xử phạt đối với những hành vi vi phạm được quy định tại các điều, khoản, điểm sau đây của Nghị định này và phải tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 125 của Luật Xử lý vi phạm hành chính:

g) Khoản 2 Điều 17;”

Như vậy, trường hợp bạn bạn bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt lỗi điều khiển xe máy không có biển số xe thì bạn sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng. Ngoài ra, bạn còn bị tạm giữ phương tiện tối đa lên đến 07 ngày.

Thứ hai, có được nộp phạt tại chỗ được không?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 và Khoản 1 Điều 57 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 như sau:

“Điều 56. Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản

1. Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.

Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản.”

điều khiển xe máy không có biển số xe

Như vậy, theo quy định trên, đối với trường hợp phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 250.000 đồng (đối với cá nhân), 500.000 đồng (đối với tổ chức) thì được nộp phạt hành chính tại chỗ. Theo đó, bạn bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng, mức trung bình là 350.000 đồng (lớn hơn 250.000 đồng) nên sẽ không được phép nộp phạt tại chỗ. Trong trường hợp của bạn sẽ phải lập biên bản hành chính và bạn sẽ phải nộp phạt theo thời gian ghi trong biên bản nộp phạt.

Trên đây là toàn bộ bài tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Lỗi điều khiển xe máy không có biển số xe năm 2020.

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Mức phạt lỗi điều khiển xe máy điện không có biển số năm 2020

Mức phạt chủ phương tiện đưa xe máy không có biển số ra lưu thông

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét