19006172

Sử dụng phiếu lý lịch tư pháp số 2 thay phiếu lý lịch tư pháp số 1 được không?

Sử dụng phiếu lý lịch tư pháp số 2 thay phiếu lý lịch tư pháp số 1 được không?

Xin cho tôi hỏi, tôi đã được cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 với mục đích sử dụng là đi du lịch nước ngoài nhưng tôi không đi nữa. Nay công ty tôi yêu cầu nộp lý lịch tư pháp vào hồ sơ làm việc, tôi sử dụng lý lịch tư pháp số 2 thay vì phải xin lý lịch tư pháp số 1 có được hay không?Tư vấn Luật Dân sự:Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với trường hợp bạn hỏi về thay thế phiếu lý lịch tư pháp số 2, chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 7 Luật lý lịch tư pháp 2009:

“Điều 41. Phiếu lý lịch tư pháp

1. Phiếu lý lịch tư pháp gồm có:

a) Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 7 của Luật này;

b) Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định mẫu Phiếu lý lịch tư pháp.”

Theo đó, Điều 7 Luật lý lịch tư pháp quy định như sau:

“Điều 7. Quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

1. Công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của mình.

2. Cơ quan tiến hành tố tụng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử.

3. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.”

Như vậy, phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp; cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.

Phiếu lý lịch tư pháp số 2

Tổng đài tư vấn pháp luật Dân sự trực tuyến 24/7: 1900 6172

Còn phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

Do đó, mỗi phiếu lý lịch tư pháp có mục đích khác nhau, vì vậy, phiếu lý lịch tư pháp số  2 không thể thay thế cho phiếu lý lịch tư pháp số 1 .

Mọi vấn đề vướng mắc xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam