19006172

Thay đổi nội dung trên giấy phép kinh doanh vận tải có phải cấp lại?

Thay đổi nội dung trên giấy phép kinh doanh vận tải có phải cấp lại?

Cho tôi hỏi về vấn đề như sau: Nội dung trên giấy phép kinh doanh vận tải gồm những gì? Trường hợp có sự thay đổi những nội dung này thì có cần phải xin cấp đổi lại giấy phép kinh doanh vận tải hay không? Hồ sơ và thủ tục cấp lại như thế nào? Xin cảm ơn rất nhiều.nội dung trên giấy phép kinh doanh vận tải

Luật sư tư vấn trực tuyến về Giao thông đường bộ: 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, nội dung trên giấy phép kinh doanh vận tải

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định 10/2020/NĐ-CP như sau:

“Điều 17. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

2. Nội dung Giấy phép kinh doanh bao gồm:

a) Tên và địa chỉ đơn vị kinh doanh;

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) bao gồm: Số, ngày, tháng, năm, cơ quan cấp;

c) Người đại diện theo pháp luật;

d) Các hình thức kinh doanh;

đ) Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh.”

Theo đó, giấy phép kinh doanh vận tải sẽ có các nội dung cụ thể bao gồm: Tên và địa chỉ đơn vị kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) bao gồm: Số, ngày, tháng, năm, cơ quan cấp; Người đại diện theo pháp luật; Các hình thức kinh doanh và Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh.

Thứ hai, thay đổi nội dung trên giấy phép kinh doanh vận tải có phải cấp lại?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 và Khoản 1 Điều 19 Nghị định 10/2020/NĐ-CP thì:

“Điều 18. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh

3. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh do thay đổi nội dung của Giấy phép kinh doanh bao gồm:

a) Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh trong đó nêu rõ lý do xin cấp lại theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị định này;

b) Tài liệu chứng minh sự thay đổi của những nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 17 của Nghị định này (việc thay đổi liên quan đến nội dung nào thì bổ sung tài liệu về nội dung đó).

Điều 19. Thủ tục cấp, cấp lại và thu hồi Giấy phép kinh doanh

1. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh:

a) Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đến cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Nghị định này. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.

2. Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

Theo đó, trường hợp thay đổi 1 trong số các nội dung của giấy phép kinh doanh vận tải thì bạn sẽ phải làm thủ tục xin cấp lại. Hồ sơ xin cấp lại bao gồm các giấy tờ sau:

+) Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh trong đó nêu rõ lý do xin cấp lại theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị định 10/2020/NĐ-CP;

+) Tài liệu chứng minh sự thay đổi của những nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh (việc thay đổi liên quan đến nội dung nào thì bổ sung tài liệu về nội dung đó).

Hồ sơ sẽ nộp tại đến cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh.là Sở giao thông vận tải nơi bạn đã xin cấp. Thời hạn giải quyết là trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ.

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc thì bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Hết hạn giấy phép kinh doanh vận tải có được cấp lại không?

Đổi loại hình công ty cần làm gì để được đổi giấy phép kinh doanh vận tải

mặt nạ đất sét