19006172

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô

Tôi muốn xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô cho công ty thì cần những giấy tờ gì? Hồ sơ nộp ở đâu và bao lâu được giải quyết?Cấp giấy phép kinh doanh vận tảiTư vấn giao thông đường bộ:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Đối với trường hợp của bạn;  Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất về thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô

Khoản 3 Điều 17 Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 17. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh là Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.”

Như vậy, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải là Sở giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thứ hai, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Nghị định 10/2020/NĐ-CP như sau:

Điều 18. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bao gồm:

a) Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị định này;

b) Bản sao văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải;

c) Bản sao hoặc bản chính Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, vận tải hành khách sử dụng hợp đồng điện tử).”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; doanh nghiệp bạn là đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô muốn xin giấy phép kinh doanh vận tải thì phải chuẩn bị những giấy tờ sau:

+) Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị định 10/2020/NĐ-CP;

+) Bản sao văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải;

+) Bản sao hoặc bản chính Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (áp dụng đối với doanh nghiệp vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ)

Cấp giấy phép kinh doanh vận tải

 

Tổng đài tư vấn trực tuyến về Giao thông đường bộ: 19006172

Thứ ba, thời hạn cấp Giấy phép kinh doanh vận tải

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định 10/2020/NĐ-CP như sau:

“Điều 19. Thủ tục cấp, cấp lại và thu hồi Giấy phép kinh doanh

1. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh:

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Nghị định này. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.”

Như vậy, Bạn cần chuẩn bị hồ sơ như trên gửi đến Sở giao thông vận tải. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo đúng quy định thì sẽ được cấp giấy phép kinh doanh vận tải đồng thời phê duyệt phương án kinh doanh kèm theo. Nếu không cấp Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh vận tải

Thời hạn của giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

Trả lời

mặt nạ đất sét