19006172

Thủ tục tuyên bố một người mất tích

Thủ tục tuyên bố một người mất tích

Xin cho tôi hỏi về thủ tục tuyên bố một người mất tích cần có những giấy tờ gì?


Bài viết liên quan:


tuyên bố một người mất tíchTư vấn pháp luật dân sự:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn Tổng đài xin tư vấn cho bạn như sau:

Thủ tục tuyên bố một người mất tích được quy định từ Điều 330 đến Điều 332 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004

Bước 1: Nộp đơn.

Khi người có quyền, lợi ích liên quan có yêu cầu Toà án tuyên bố một người mất tích thì người đó phải nộp đơn yêu cầu Toà án giải quyết với nội dung như tại khoản 2 Điều 312 của Bộ luật này:

“a) Ngày, tháng, năm viết đơn;

b) Tên Toà án có thẩm quyền giải quyết đơn;

c) Tên, địa chỉ của người yêu cầu;

d) Những vấn đề cụ thể yêu cầu Toà án giải quyết và lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Toà án giải quyết việc dân sự đó;

đ) Tên, địa chỉ của những người có liên quan đến việc giải quyết đơn yêu cầu, nếu có;

e) Các thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu;

g) Người yêu cầu là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ, nếu là cơ quan, tổ chức thì đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn.”

Gửi kèm theo đơn yêu cầu là chứng cứ để chứng minh người bị yêu cầu tuyên bố mất tích đã biệt tích hai năm liền trở lên mà không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hoặc đã chết và chứng minh cho việc người yêu cầu đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo tìm kiếm. Trong trường hợp trước đó đã có quyết định của Toà án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú thì phải có bản sao quyết định đó.

Bước 2Chuẩn bị xét đơn yêu cầu

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày thụ lý đơn, Toà án ra quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích. Thời hạn thông báo là 4 tháng, kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên.

Trong thời hạn công bố thông báo, nếu người yêu cầu rút đơn yêu cầu hoặc người bị yêu cầu tuyên bố mất tích trở về và yêu cầu Toà án đình chỉ việc xét đơn yêu cầu thì Toà án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Bước 3: Ra quyết định tuyên bố mất tích

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn công bố thông báo, Toà án phải mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

tuyên bố một người mất tích

Tổng đài tư vấn pháp luật Dân sự: 1900.6172

Trong trường hợp chấp nhận đơn yêu cầu thì Toà án ra quyết định tuyên bố mất tích; trường hợp có yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích đó và được chấp nhận thì trong quyết định Toà án còn phải quyết định áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người đó theo quy định của Bộ luật dân sự.

Trường hợp người bị tuyên bố mất tích trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì thủ tục để hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích được quy định tại Điều 333 và Điều 334 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004.

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam